VLADA SRBIJE DAJE ŽELJKU MITROVIĆU VLASNIKU PINKA MILIONSKE IZNOSE I TO PROGLAŠAVA DRŽAVNOM TAJNOM!


VLADA SRBIJE DAJE ŽELJKU MITROVIĆU VLASNIKU PINKA MILIONSKE IZNOSE I TO PROGLAŠAVA DRŽAVNOM TAJNOM!

Srbija zemlja čuda i čudesa … Vlada Srbije za Riplija

Kao iz Alan Forda: Vlada Srbije otima od siromašnih da bi davala bogatima!

Vlada Srbije pojačanim tempom nastavlja da otima od građana i poreskih obveznika Srbije, da otima od u Evropi neviđene sirotinje da bi davala bogaima, multimilionerima i medijskim magnatima!

Iako je Srbija sada i zvanično najsiromašnija zemlja na Evropskom kontinentu ujedno je i zemlja sa najviše kandidata za Forbsovu listu najbogatijih, koji su svoje skromno faraonsko bogatstvo stekli na vrlo sumnjive i opštoj javnosti nepoznate načine. Srpski dobitnici tranzicije, kako vole sebi da tepaju, nisu obični slučajevi ali jesu za posmatranje.

Novinar Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) Vladimir Kostić pokušao je da pronikne u te dobro čuvane tajne ali je naleteo na nepremostivi zid. Nezavisno Udruženje Novinara Srbije (NUNS) je tim povodom izdalo saopštenje i još jednom nesebično i hrabro stalo u zaštitu novinara bez obzira koliki tajkun stajao naspram njih. Ovoga puta stoji tajkun za sva vremena, sve sisteme i sve režime, neproglašeni večiti vladar Srbije, čovek neograničene moći za koga Zakoni ne važe ali itekako važe pare, suze i znoj poreskih obveznika i građana Srbije koje se slivaju u njegove prepune džepove, džipove, jahte, ostale kretnine i nekretnine rasutih širom Balkana. Kao i obično uz pomoć koga do same Vlade Srbije sve sa super premijerom Aleksandrom Vučićem proglašenim vladarom Srbije i još uvek neproglašenim vladarom Kosmosa i ostatka Univerzuma.

SKANDALOZNO: Vlada Srbije ODBILA da postupi po Zahtevu Rodoljuba Šabića Poverenika za informacije od javnog značaja o aranžmanu Vlade Srbije sa Željkom Mitrovićem proglasivši sve dosadašnje Ugovore sa njim državnom tajnom!

 

#Justice #Justitia

Global Media

Posted by Global Media on Thursday, 11 February 2016

ŠTA TO BEŠE PRAVNA DRŽAVA? SAMO U SRBIJI – DRŽAVA BEZ NAJOSNOVNIJIH ELEMENATA DRŽAVE I PRAVA!

NUNS: Kredit Pinku i dalje tajna

Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, uprkos rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja, nije dostavila tražene podatke o iznosu i uslovima pod kojima je kompanija Pink international company dobila kredit.

Kako je ukazano u saopštenju NUNS-a, novinar Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) Vladimir Kostić uputio je zahtev Agenciji da mu dostavi ugovore s Pink international company, iz kojih bi javnost mogla da sazna sve pojedinosti ovog poslovnog aranžmana državne agencije i privatne kompanije. 

Agencija je odbila zahtev sa obrazloženjem da se radi o poslovnoj tajni! 

NUNS je podsetio i da je nakon žalbe Kostića, Poverenik za informacije od javnog značaja naložio 25. februara Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije da u roku od pet dana dostavi novinaru CINS-a sve tražene podatke jer, kako se navodi u rešenju, u Zakonu o tajnosti podataka nema osnova da se tražene informacije proglase tajnom. 

Poverenik smatra i da posle objavljene sumnje Miroslave Milenović, predsednice Agencije za borbu protiv korupcije, da je kredit koji je Agencija dala Pinku poslužio zapravo da bi Željko Mitrović, vlasnik Pinka, platio porez, postoji “pojačan interes javnosti da zna”. 

“Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije, međutim, i pored naloga Poverenika, nije do danas novinaru dostavila tražene informacije”, zaključeno je u saopštenju NUNS-a.

ŠABIĆ NE POPUŠTA! VLADA SRBIJE U PROBLEMU!

rodoljub-sabic-1-vlada-srbije

16.05.2016.11:38 >11:40

Rodoljub Šabić traži podatke o ugovorima sa Pinkom

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zatražio je juče od Vlade Srbije da obezbedi objavu podataka o ugovorima koje je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza sklapala sa kompanijom Pink internešenel od 2013. do kraja 2015.

Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) Nezavisnog udruženja novinara Srbije uputio je posle objave Saveta za borbu protiv korupcije da je AOFI u 2014. dala TV Pink milionski kredit za refinansiranje, zahtev toj agenciji da mu dostavi sve ugovore koji su sklapani sa Pink internešenelom, kao i obaveštenje da li je ta kompanija Željka Mitrovića ispunila obaveze iz ugovora.

Agencija je potvrdila da je ta kompanija njen klijent, da ima višegodišnje zaključene izvozne poslove i da uredno servisira svoje obaveze, a da ostali traženi podaci u vezi s kompanijom Pink internešenel predstavljaju poslovnu tajnu!

CINS je povodom odbijanja AOFI da dostavi tražene podatke, uputio žalbu povereniku za informacije od javnog značaja.

Poverenik je u postupku po žalbi doneo rešenje kojim je naložio AOFI davanje traženih informacija od javnog značaja koje se odnose na ugovore sa Pinkom u prethodne tri godine, ali i sa drugim pravnim licima, i zbog odbijanja davanja infomacija izrekao Agenciji novčanu kaznu od 200.000 dinara. (kazna plaćena opet iz praznih džepova poreskih obveznika i građana Srbije – prim.aut)

“Rešenje je kao i u svim sličnim slučajevima, zasnovano na stavu da su u načelu sva raspolaganja javnim sredstvima apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti. U skladu je sa obavezama organa vlasti koje raspolažu tim sredstvima da te informacije čine dostupnim na proaktivnoj osnovi ili na zahtev građana i medija u svim situacijama, a utoliko pre kada su javno iznete rezerve u pogledu zakonitosti poslovanja, kao što je to u konkretnom slučaju učinjeno i od strane Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije”, navodi se u saopštenju poverenika.

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza je zatvoreno akcionarsko društvo čiji je jedini akcionar Republika Srbija.

Korišćeni podaci: BETA, CINS, NUNS, Savet za borbu protiv korupcije, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka  o ličnosti, izvori insajdera iz Vlade Srbije, AOFI, PINK, drugi

poverenik-informacije-sabic

NAJNOVIJE SAOPŠTENJE – AKTUELNO

Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja:

PO ZAKONU OBAVEZA JE VLADE DA PRINUDOM OBEZBEDI IZVRŠENJE REŠENJA POVERENIKA

PONEDELJAK, 16 MAJ 2016 | 09:40

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je juče Vladi Srbije zahtev kojim od Vlade traži da ona u skladu sa obavezama iz člana 28 stav 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja obezbedi izvršenje rešenja koje je Poverenik doneo u postupku po žalbi podnetoj protiv Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza RS i kojim je naložio davanje traženih informacija od javnog značaja.

Rešenje se odnosi na kopije ugovora i aneksa koje je Agencija zaključila sa privrednim društvom „Pink international company” u periodu 01.01.2013 – 03.12.2015, odnosno dokumenata iz kojih se može saznati da li je i kada „Pink international company” ispunio obaveze po osnovu navedenih ugovora, kao i odluka na osnovu kojih je Agencija zaključila navedene ugovore, kao i dokumenata iz kojih se može saznati sa kojim sve pravnim licima, kada, u koju svrhu (osiguranje izvoza, kratkoročno kreditiranje, faktoring ili izdavanje garancija), u kom iznosu i pod kojim uslovima (rok otplate, kamata i sl.) je Agencija zaključila ugovore u istom periodu.

Rešenje je kao i u svim sličnim slučajevima, zasnovano na stavu da su u načelu sva raspolaganja javnim sredstvima apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti. U skladu je sa obavezama organa vlasti koje raspolažu tim sredstvima da te informacije čine dostupnim na proaktivnoj osnovi ili na zahtev građana i medija u svim situacijama, a utoliko pre kada su javno iznete rezerve u pogledu zakonitosti poslovanja, kao što je to u konkretnom slučaju učinjeno i od strane Saveta za borbu protiv korupcije Vlade RS.

Prethodno, pre obraćanja Vladi, Poverenik je na zahtev tražioca informacija, novinara NUNS-a Centra za istraživačko novinarstvo, u postupku administrativnog izvršenja izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara.

Budući da i nakon plaćanja kazni Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS nije postupila po nalogu koji je po zakonu obavezujući i konačan, Poverenik je zatražio od Vlade da ona shodno svojoj zakonskoj obavezi obezbedi izvršenje rešenja merama neposredne prinude.

Izvor – pogledati za više: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Samo tri stvari se ne mogu dugo skrivati … Sunce, Mesec i ISTINA!

Global Media

Ukoliko ste u mogućnosti da podržite dalji rad našeg portala to možete učiniti preko PayPal-a na GlobalMediaPlanet@gmail.com 

Tako bi nam pomogli da nastavimo dalji rad, da vam ponudimo kvalitetan sadržaj, proizvode i usluge koje nikada nećete videti u mainstream medijima. Bilo koja donacija koju bi dobili koristila bi se isključivo za dalji razvoj portala Global Media Planet INFO, održavanje portala, plaćanje hostinga, domene i ostalih troškova kako bi i dalje vi mogli biti sa nama a mi tu za vas. 

Vaš Global Media Planet INFO tim

Hvala!


Facebook Comments

1 Comment

  1. Davanje tajnosti radi prikrivanja vršenja protivzakonskih ili krivičnih radnji je krivično delo nosilaca službene odluke o davanj – produžavanju tajnosti. Član 3 zakona o tajnosti podataka zabranjuje i formalno-pravno davanje ovakve tajnosti. Međutim u praksi se upravo davanjem tajnosti ili produžavanjem tajnosti, razmenamatajnosti sa inostranim državama i organizacijama (važi i sto u svim smerovima i pravcima) vrši upravo prikrivanje tajnosti sa svrhom zaštite porcesa i radnji ili lica kao zaštita vršenja krivičnih dela. Problem u Srbiji, ali i ostalim zemljama tranzicije leži u nastavku zloupotrebe političke moći kojom se de fakto održava i razvija sistem korupcije i pljačke iz načina zakonske regulacije ove materije.

    Sa Gospodinom Šabićem odnosno službom poverenika sam imao kontakt 2012 godine, radi se i dalje o davanju produžavanj tajnosti na jednostranu otkrivenu institucionalnu manipualciju podataka i informacija sa ciljem zaštite vršenja krivičnih radnji lica sa uzmenjenim prikrivenim identitetom, orkrivenih kroz zloupotrebu ličnih i prodičnih podataka bez odobrenja i znanja oštećenih. Svaki pravni korak je onemogućen, postoji razmena podataka i inforamcija sa inostranim državama i službama, međunarodnim organizacijama, sa ciljem zaštite tajnosti i time niza teških krivičnih dela u trajanju. Slučaj koji je egzemplar par ekselans i početna klica ovoga što sada izlazi na povbršinu kao redovni sistem po ustavu i zakonu. Ako vlasti ne dozvoljavaju uvid u određena tajna akta, onda oni čija su prava povređeni gube svoja prava, često i čitave egzistencije i bivaju stavljeni pod poseban režim diksriminacije. Nekada ovo traje decenijama, kriz sve promene i sve režime, isključivo iz razloga manipualcije neotuđivim, ustavom i međunarodnim aktima branjenim vrednostima.

    Ova tajnost se objavljuje od 2012 godine, poznata je od 2007 i prijavljena i brani se od svih sistemom institucionalne ćutnje, a od nedeljivog je minimuma bilo čijeg prekograničnog javnog interesa, jer otkriva jedan sistem i mehanizma automatizma nepravde iz psoebnog protekcionizma kroz sva vremena za neke druge u vršenju radnji koja su nedvosmisleno protivpravna do krivična.

    Državne tajne – tajna institucionalna internacionalna sardanja – institucionalno zaštićeni kriminal:

    https://viktorkoss.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*