Oduzimanje dece

Oduzimanje dece

Liberalni raj ili fašistički pakao
Radikalna modernizacija koncepta porodice na Zapadu ima vrlo zabrinjavajuću prateću pojavu – da se deca oduzimaju roditeljima čiji se vrednosni sistem vaspitavanja ne podudara sa sistemom koji nameće moderno društvo. Ovakvo igranje sa porodicom, prikriveno navodno najboljim namerama, vodi pravo u surovi totalitarizam.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*