AGONIJA! Gradski centar za socijalni rad ODUZEO DETE RODITELJIMA! – Dan dvadeseti ….

AGONIJA! Gradski centar za socijalni rad ODUZEO DETE RODITELJIMA! - Dan dvadeseti ....

AGONIJA! Gradski centar za socijalni rad ODUZEO DETE RODITELJIMA! – Dan dvadeseti ….

Subject: Slučaj maloletne devojčice M.T. – 6 godina – devojčica koja je već 20 dana odvojena od svojih bioloških roditelja – Predmet 56036-6972/2017

Prošlo je 20 dana od odvajanja ženskog deteta od 6 godina (M.T.- rođena u Beogradu) od svojih roditelja a po Privremenom Zaključku o obezbeđenju smeštaja koji je doneo Centar za socijalni rad Zvezdara ulica Krfska u Beogradu pod brojem 56036-6972/2017

Privremeni Zaključak je donet od strane sledećih lica Centra:

Dubravka Gavrilović

Smilja Igić (psiholog) – br. mob. 0628088497
Jelena Acic (soc. radnik) – 0628013806 i
Jasna Matović (nepoznato svojstvo) – 0628013738

*priloženi telefoni su službeni ali i onako nisu dostupni ili u funkciji osim jednog

centar-za-socijalni-rad-pitanja

U međuvremenu su neki od gore navedenih telefona pogašeni ili van funkcije a neke osobe potpuno nedostupne.

Uvidom u priloženu dokumentaciju mogu se uočiti brojne nejasnoće ali i nepravilnostu u postupku (Zakon o Opštem Upravnom Postupku, druga Zakonska i podzakonska akta koja regulišu ovu oblast po pozitivnom zakonodavstvu RS pa čak i kršenje odredaba samog Ustava kao najvišeg pravnog akta i međunarodnih normi, propisa i deklaracija, međunarodnih akata i konvencija kojih je i sama republika Srbija potpisnik.

Obavljen je razgovor sa roditeljima i proučena dokumentacija vrlo temeljno a vezano za ovaj slučaj, moglo bi se reći i presedan, jer je dete danas već 20 dana fizički odvojeno od svojih roditelja a da je pritom potpuno nejasna sadržina donetih akata, radnji i postupanja Centra za socijalni rad Zvezdara. Daljim uvidom jasno se vidi da ne postoji pravni niti bilo kakav drugi osnov za oduzimanje deteta (nema krivične niti prekršajne odgovornosti roditelja kako se jasno vidi u priloženim dokumentima, nema tragova eventualnog nasilja, nema svedoka, nema utvrđenog materijalnog činjeničnog stanja, Centar za socijalni radi izlazi van polja delatnosti i nadležnosti a u izveštaju opservacije koja je trajala 2,5 sata navodi se da je otac potpuno zdrava osoba). Dete nije bilo životno niti na bilo koji način ugroženo. Nakon oduzimanja od roditelja – postaje.

Majka je izrazila bojazan da će njihovo dete biti prodato.

S obzirom da je nesumljivo ovo vrlo teška trauma za samo dete i njene roditelje a slučaj nesvakidašnji, kao i to da su pomenute osobe Centra za socijalni rad upotrebljavale reč “adaptacija deteta” sve navodi na osnovanu sumnju da se ne radi o uobičajenom postupanju onih koji bi trebali da porodicu i dete zaštite, ako im svojim dosadašnjim postupanjem i radnjama stvaraju nesagledivu pre svega psihološku traumu. Kao primer mogu da posluže reči male 6-godišnje Marije koja je plačući prilikom susreta sa svojim roditeljima izgovorila sledeće reći – taksativno:

-Neću ovde više da budem!
-Hoću da živim sa mamom i tatom. 

nakon čega je zagrlivši svog oca vapajem izgovorila sledeću rečenicu:

-Tata vodi me kući!

Iz svih navedenih i ovde nenavednih razloga odgovorite na sledeća pitanja:

1. Po kom osnovu je dete oduzeto roditeljima i zašto?

2. Kako je moguće da se usmeno roditeljima naloži da tog dana i u to vreme dovedu dete koje će biti oduzeto od njih a da za to prethodno ne postoji nijedan pismeni akt, Zaključak, Obrazloženje? Da li je praksa da se prvo usmeno naredi oduzimanje deteta a naknadno donese Zaključak?

3. Zašto je nemoguće dobiti odgovore od Centra za socijalni rad Zvezdara (više puta pokušano)?

4. Uslovi u kojima obitava dete ne mogu se nazvati sjajnim – naprotiv. Dokle će biti držano u tom objektu i zašto?

5. Zašto se roditeljima onemogućava poseta i viđanje njihovog deteta?

6. Zašto se detetu uskraćuje pravo da vidi svoje roditelje?

7. Zašto se detetu uskraćuje pravo da bude sa svojim roditeljima?

8. Ova mala devojčica i pored “adaptacije” nesumljivo trpi ogromnu psihiču patnju i bol. Šta zapravo uopšte i znači “period adaptacije” kada je opšte poznato da se termin koristi samo u slučaju trajnog a ne privremenog oduzimanja deteta (Zaključak glasi da se radi o privremenom obezbeđenju smeštaja)?9?

10. Da li je dete oduzeto privremeno ili trajno?

11. Koje će se mere nadalje primenjivati prema detetu?

12. Koje se mere primenjuju sada? (nijedan odgovor na brojna pismena upućena organima socijalne i porodične zaštite po urgentnom postupku – do ovoga trenutka nije dat)

13. Može li Centar za socijalni rad da preuzima ingerencije i nadležnosti drugih državnih organa pre svega organa pravosuđa i po kom zakonskom osnovu?

14. Da li će se dete ikada više vratiti svojim roditeljima? (nikakav rad sa roditeljima nije poduzet od samog Centra, ukoliko uopšte i postoji potreba za tako nečim, a ako ne postoji ZAŠTO je dete i dalje fizički odvojeno od svojih roditelja)?

15. Zašto se isto ne postupa sa čelnikom grada tzv gradonačelnikom kada je cela javnost bila upoznata i koje ste mere tada preduzeli? Pošaljite napismeno ako jeste.

16. Po kom osnovu vršite selektivnu primenu Zakona? Da li su po vama heroinski i kokainski zavisnici koji i zaista vrše nasilje, ne samo u porodici, ali prvenstveno u porodici, zaštićeni od Zakona zbog svog društvenog statusa, položaja, funkcija i slično i zašto njima ne oduzimate decu i ne pokrećete nikakve postupke za zaštitu dece? Selektivna primena prava ne postoji.

17. U kom se svojstvu pojavljuje i šta stvarno radi organizacija USAID u Centrima za socijalni rad a čijim su plakatima oblepljeni Centri? Koja je njihova zapravo prava i stvarna namena i uloga? Zašto baš u Centrima za socijalni rad? Ako Centri za socijalni rad nisu osposobljeni kadrovski ili drugačije da obavljaju svoj posao na valjan način zašto onda i postoje kao takvi? Da li su predali sve svoje ingerencije ovoj i drugim organizacijama i zašto javnost nije obaveštena o tome? ZAŠTO su Centrima isključeni telefoni dok na velikim plakatima USAID-a stoje desetine telefona gde se ljudi pozivaju da prijavljuju jedni druge i rade ili ne rade sve ono što je zapravo u ingerenciji ovih centara a ne organizacija među kojima su i ona kojima su donatori osobe koje su proterane iz brojnih zemalja?

18. Odakle Autonomnom Ženskom Centru podaci iz Centara za Socijalni rad koji bi morali biti zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (naročito osetljivih kategorija stanovništva) i ko im zapravo dostavlja te podatke, po kom osnovu, zakonskom aktu, dogovoru usmenom ili pismenom, za koje namene zapravo kada oni ne postoje u bazi APR (kada kliknete na link detaljnije dobijete sledeće:
autonomni-zenski-centar-apri kada kliknete na detaljnije dobijate sledeće:

Autonomni Ženski Centar - podaci:
Autonomni Ženski Centar – podaci (jedinstveni link: http://pretraga.apr.gov.rs/AssociationWebSearch/Details/Details?beid=4518702&rnd=845850FF507B548A8F922ACDCEF196BB38DD1CFA)

Ovo su samo neka od pitanja a naknadno će biti upućena dopuna.

U nadi da ćete zbog hitnosti slučaja odgovoriti na gore postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku kako bi se sprečila dalja duševna patnja i psihološke traume deteta i njenih roditelja, budite slobodni da kontaktirate na dole ostavljene kontakte kako bi javnost bila u detalje upućena u ovaj slučaj.

Duško Velkovski – istraživački novinar IFJ, EFJ

U prilogu službena legitimacija Međunarodne Federacije Novinara – IFJ – International Federation of Journalists (front & back)

 


Očajni roditelji prolaze pravu agoniju - na slici: otac oduzete devojčice
Očajni roditelji prolaze pravu agoniju – na slici: otac oduzete devojčice

 

Centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad – oduzimanje dece od roditelja

centriza-socijalni-rad-beograd

U centrima za socijalni rad ne radi fiksna telefonija i to u prilično dugom vremenskom periodu cca 1 godina i koriste se mobilni telefoni koji preusmeravaju na druge mreže (zovete 063 prebace vas na 064) – socijalno ugroženim građanima to je dodatni trošak koji mnogi ne mogu sebi da priušte i na taj način komunikacija sa centrima za socijalni rad najugroženijeg dela stanovništva je praktično i stvarno u prekidu.  Međutim, da pogledamo sliku niže isto načinjenu u centrima za socijalni rad: 

centri-za-socijalni-rad-usaid-1

Da li su USAID i ostale organizacije tzv “nevladinog sektora” i tzv “civilnog društva” Džordža Soroša preuzele centre za socijalni rad procenite sami – ali ovde fiksna telefonija nije u prekidu pa čak imate i besplatnu liniju. Pitanje motiva je osnovno pitanje na koje do sada nije dat nijedan odgovor. 

centri-za-socijalni-rad-usaid-2

Sada i bez suda, sudija, pravosuđa a čini se i bez zakona. Zašto i bez zakona? Zato što se u dokumentu koji je nazvan “Privremeni zaključak o obezbeđenju smeštaja” navode članovi Zakona o Opštem Upravnom Postupku koji uopšte i ne postoje u istom a na šta je pregledajući spise ukazala i vrlo respektabilna Sudija. Uvidom u broj članova važećeg Zakona o Opštem Upravnom Postupku Gradski centrar za socijalni rad samovoljno je navodio brojeve članove zakona daleko većim brojevima od ukupnog broja članova Zakona o Opštem Upravnom Postupku a na koji se Gradski centar za socijalni rad poziva …. Uskoro više.

 


U P D A T E – Dan 21. od kako je devojčica oduzeta svojim roditeljima – 24.102017

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=132132960775693&id=118656822123307

 

U P D A T E

https://www.facebook.com/GlobalMediaInfo/photos/a.478355595659974.1073741828.458605980968269/858730517622478/?type=3&theater&notif_t=like&notif_id=1508875062431353

U P D A T E

https://www.facebook.com/GlobalMediaInfo/photos/a.478355595659974.1073741828.458605980968269/858762120952651/?type=3&theater

Zakon o Opštem Upravnom Postupku
Zakon o Opštem Upravnom Postupku???

Preuzimanje DOWNLOAD Zakona O Opštem Upravnom Postupku – PDF

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Sl. glasnik, br. 18/2016 (530 downloads)

 

 Marija Šutulović · Fakultet humanistickih nauka Meni je Centar za socijalni rad oteo dete još pre 2 i po meseca, isto na nezakonit način, usmenom odlukom, bez odluke suda i bez ikakvog razloga, pod izgovorm psihološkog nasilja. Like · Reply · 1 hr

Marija Šutulović · Fakultet humanistickih nauka
Meni je Centar za socijalni rad oteo dete još pre 2 i po meseca, isto na nezakonit način, usmenom odlukom, bez odluke suda i bez ikakvog razloga, pod izgovorm psihološkog nasilja.
Like · Reply · 1 hr
Komentari građana
Komentari građana
Komentari građana
Komentari i reakcije građana

U P D A T E  – gde se juče čitao ovaj članak:

Global Media stats
Global Media stats – Global Media Planet INFO – VESTI O STVARNOM SVETU OKO VAS

U P D A T E :

Gradski centar za socijalni rad Beograd Zvezdara ODUZEO ŠESTOGODIŠNJU DEVOJČICU OD OBA RODITELJA! – OBRAĆANJE RODITELJA – RADIO EMISIJA

 

UPDATE – 21.11.2017

https://www.facebook.com/GlobalMediaInfo/posts/872566082905588

 


 

 

“Društvo koje nije u stanju da zaštiti svoju decu nema budućnost” – izjavio je Putin osuđujujući “migrantsku politiku” u Evropi i dodaje da silovanje 13- godišnjeg srpskog dečaka u Austriji od strane migranta i oslobađajuća presuda suda za ovo delo pokazuje “potpuni slom nacionalnih, građanskih i ljudskih vrednosti”. “Zašto je sud oslobodio migranta, gde im je pamet?” – zapitao je Predsednika Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin – više + VIDEO – O V D E

English:

https://www.facebook.com/GlobalMediaInfo/posts/665598746935657

 

JEDINE DRŽAVE KOJE OPSTAJU JESU ONE GDE SOROŠ NIJE UMEŠAO SVOJE PRSTE

SKANDAL! PORODILJE NA PRODAJU! Poverenik pokrenuo postupak povodom upotrebe ličnih podataka porodilja

RAT PROTIV DECE – AGENDA SVEOBUHVATNOG SEKSUALNOG OBRAZOVANJA – VIDEO

Bez Teksta! Reforma Obrazovanja – VIDEO – Gledate na sopstvenu odgovornost!

PUTIN ŠOKIRAN OSLOBAĐANJEM SILOVATELJA SRPSKOG DEČAKA: “Zašto je sud oslobodio migranta, gde im je pamet?”

President Putin on EU’s apathy on Serbian child rapes: ‘A society that can’t defend its children has no tomorrow’

I DALJE MISLITE DA JE HOMOSEKSUALNOST “PRIRODNA”? OVI PODACI ĆE VAS ŠOKIRATI!

SRBIJA PRED IZBOROM: PEDOFILIJA ILI DECA SRBIJE – Ima li Srbija prava na različitost od pedofila?

PEDOFILIJA U VRHU CRKVE! SKANDAL POTRESA SRCE CRKVE: Treći čovek OPTUŽEN za višestruko zlostavljanje dece!

PEDOFILI na Društvenim Mrežama – Edukativni VIDEO i SAVETI za Roditelje i Decu + EDUKATIVNI VIDEO

 

Predlažemo da pročitate:

Samo tri stvari se ne mogu dugo skrivati … Sunce, Mesec i ISTINA!

 

Global Media Planet INFO

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 

Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas

Vaš Global Media Planet INFO

Hvala! 

Podeli ovaj članak sa drugima

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*