Dr. Velkov na meti šarlatanskog novinarstva – deo 2. (DEMANTI)


DEMANTI DR SLAĐANE VELKOV NA SERIJU LAŽNIH OPTUŽBI OBJAVLJENIH U BLIC-U

DEMANTI

 

U serijalu sramnih tekstova u listu „Blic“:

IZBELJIVAČEM PRŽE DECU! Otrov prodaju kao magičan lek“ autor, Ana Vušović Marković, objavljen 30. 11. 2015.;

NADRILEKARSKA MAFIJA Ona traži da se deca truju izbeljivačem“ autora Sonja Todorović/Ana Vušović Marković, objavljen 01. 12. 2015. i

DOKAZ: Ovako vara zla nadrilekarka“, autora Sonja Todorović, objavljen 02. 12. 2015.

iznete su gnusne laži i neistine o meni, mom delu i kvalifikacijama.

Dovedena sam u neosnovanu vezu sa prodajom preparata „MMS“ čime su autori tekstova prekršili sve profesionalne norme i novinarske kodekse i direktno ugrozili moja prava i pričinili štetu meni i mojoj porodici.

Tim povodom, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, Odeljak XIII ODGOVOR NA INFORMACIJU I ISPRAVKA INFORMACIJE, Pravo na odgovor (Član 83 i 84). zahtevam da moje ispravke objavite na Blic portalu, kao i štampi u celini, uz izvinjenje redakcije, urednika i autora tekstova. Kako Zakon propisuje, garantovano pravo oštećenog na odgovor, ispravku, objavićete u tri naredna izdanja od prijema mog demantija u redakciju, sa propisnim fotografijama koje prilažem za naslovne strane novina, u suprotnom ću pokrenuti tužbu protiv lista “Blic”, kao i urednika i autora tekstova.

ISPRAVKA

U serijalu sramnih tekstova u listu „Blic“:

IZBELJIVAČEM PRŽE DECU! Otrov prodaju kao magičan lek“ autor, Ana Vušović Marković, objavljen 30. 11. 2015.;

NADRILEKARSKA MAFIJA Ona traži da se deca truju izbeljivačem“autora Sonja Todorović/Ana Vušović Marković, objavljen 01. 12. 2015. i

DOKAZ: Ovako vara zla nadrilekarka“, autora Sonja Todorović, objavljen 02. 12. 2015.

iznete su gnusne laži i neistine o meni, mom delu i kvalifikacijama.

Dovedena sam u neosnovanu vezu sa prodajom preparata „MMS“ čime su autori tekstova prekršili sve profesionalne norme i novinarske kodekse i direktno ugrozili moja prava i pričinili štetu meni i mojoj porodici.

Po profesiji sam doktor medicine. Studirala sam u Nišu i Skoplju gde sam i diplomirala na Univerzitetu “Sveti Kiril i Metodi”. Diploma br. 8280.

Diploma mi je zvanično priznata u Makedoniji, Srbiji, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

U Srbiji imam nostrifikaciju diplome i potvrdu o položenom državnom ispitu, potpisanu od strane tadašnjeg Ministra zdravlja i ekologije, prof.dr Obrena Joksimovića, pod brojem 152-02-250/2001-02.

U vreme kada sam kao lekar radila u državnoj bolnici u Srbiji, potvrda o položenom ispitu smatrala se ujedno i licencom, tj. dozvolom za rad. Od juna 2006. godine nisam zaposlena i ne obnavljam “licencu”. Inače, “Lekarska komora Srbije” je pocela sa izdavanjem liceni tek od Decembra 2006. godine. Ovo je ujedno objašnjenje zašto se moje ime ne nalazi na spisku “LKS”. Preko 20% lekara u Srbiji nemaju obnovljenu licencu što ne znači da nisu lekari, još uvek rade i primaju plate. 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/1127256/Gotovo-20-lekara-nije-ispunilo-uslov-za-obnovu-licence-za-rad

Pobornik sam zdrave ishrane i neobavezne vakcinacije, a svoja saznanja o zdravom životu altruistički i besplatno delim sa istomišljenicima.

Održala sam preko 300 besplatnih predavanja kao i veliki broj novinskih, radio i TV gostovanja u 13 zemalja: Saudijskoj Arabiji, Indiji, Srbiji, Makedoniji, Kuvajtu, Španiji, Australiji, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Americi.

Moj rad na društevnim mrežama i internetu je javan.

FB profil Slađana Velkov, grupe i zajednice koje sam osnovala prati nekoliko stotina hiljada ljudi.

Informacije koje objavljujem su isključivo obrazovne prirode, zbog čega je na svim mestima jasno istaknuta pravna ograda. Na svojim internet stranama nikoga ne lečim niti ubedjujem, samo informišem o saznanjima do kojih sam sama došla dugogodišnjim istraživanjem.

Ništa ne prodajem niti pribavljam bilo kakav vid materijalne koristi svojim angažovanjem a moj humanitarni rad je podrzan od moje porodice.

Podsećam, da sam u prvoj polovini godine nekoliko puta slala demanti vašoj redakciji u kom su se nalazili podaci o mojim kvalifikacijama, radnoj biografiji i diplomi doktora medicine, što je autorima I naručiocima sramnih tekstova trebalo da bude smernica da istraže i potvrde njihovu istinitost. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/529595/Velkov-Diplomirala-sam-medicinu-ali-ne-obnavljam-licencu

Umesto toga, poslužili su se novinarskoj profesiji nedopustivim i nečasnim radnjama, te proizvoljnim zaključcima, skandaloznim natpisima, insinuacijama i neistinama, obmanjujuci javnost u Srbiji i time povredili moja prava pričinivši štetu meni i mojoj porodici.

Sudeći po seriji uzastopnih napisa o meni u vašim novinama, očigledno je da se ne radi o slučajnom nego planiranom napadu na moju ličnost, lažima i dezinformacijama zloupotrebivsi novinarsku etiku.

Zbog hajke koja je u medijima pokrenuta protiv mene, iznetih neistina na račun mojih kvalifikacija i altruističkog aktivizma i neobjavljivanja mojih demantija, podnela sam nekoliko tužbi protiv sredstava javnog informisanja, kao i protiv nekoliko fizičkih lica.

U skladu sa pravilima propisanim Zakonom o javnom informisanju i medijima, iskreno verujem da će moj demanti naići na pozitivan prijem i profesionalan odnos urednika, te da će ovu ispravku objaviti u celosti i odmah po prijemu.

S poštovanjem,

Sladjana Velkov, doktor medicine

02.12.2015.

Video: Dr. Slađana Velkov govori o dezinformacijama koje šire masmediji:

 

Source:

https://www.facebook.com/notes/sladjana-velkov/demanti-dr-sla%C4%91ane-velkov-na-seriju-la%C5%BEnih-optu%C5%BEbi-objavljenih-u-blic-u/10153834105459974

Pročitati i:

 Deo 1: Dr. Velkov na meti šarlatanskog novinarstva – deo 1.

Deo 3:  Ko je BLIC autorka ovih smešnih, senzacionalističkih tekstova koji sadrže hrpu neproverenih informacija?

Global Media


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*