KARINO HROMIN STURM: SVE BIVŠE REPUBLIKE IMAJU SAMO DVIJE OPCIJE, SPAS ILI PROPAST!


KARINO HROMIN STURM: SVE BIVŠE REPUBLIKE IMAJU SAMO DVIJE OPCIJE, SPAS ILI PROPAST!

Velkovski-Duško

Karino Hromin Sturm: Strategija Razvoja

Veliki intervju s ekonomistom, politologom i diplomatom Karino Hromin Sturmom, autorom Strategije razvoja Republike Hrvatske, članom Znanstvenog društva ekonomista ZDE i autorom knjige „Politička Biblija“.

Njegov ekonomski model STRATEGIJA RAZVOJA RH ima podršku nobelovaca Joseph Stiglitz-a i Paul Krugmana

 

Razgovarao: Duško Velkovski 

 

Gospodine Karino preko svog prijatelja iz Splita došao sam do Vas, a povod je bio intervju koji ste dali novinaru Ivici Luki Vrkiću u kojem tvrdite da Vaša strategija razvoja Hrvatske garantira mirovine i do 10.000 kuna (150 hiljada dinara), plaće radnicima oko 15.00 kuna (225 hiljada dinara)…  Je li to moguće jer, priznati će te, teško je za povjerovati?

– Naravno da je moguće. Ja stalno govorim o potencijalu Hrvatske koji je lagan za ostvariti, kada je narod složan i zna što želi i kada se zamjeni pljačka i dijeljenje naroda i dijeljenje opljačkanog, sa razvojem i radom stanovništva i dugoročnim planovima. Naše projekcije su jasne i ostvarive su odmah:

1. privreda visoke tehnologije (40 mlrd. eura),
2. poljoprivreda ekološke hrane (20 mlrd. eura),
3. turizam (40 mlrd. eura) s novo izgrađenim turističkim gradovima na Jadranskoj obali sa svim pratećim sadržajima
4. građevinarstvo (20 mlrd. eura),
5. prometom – položajna renta (20 mlrd. eura),
6. uslugama (20 mlrd. eura) itd

To su jasni i točni izračuni potencijala kojeg Hrvatska mora ostvariti kada se sa resursima, radom stanovništva i monetarnim stupom pošteno upravlja u interesu građana. Milijarderi i milijunaši koji sjede u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, udruzi bankara i HNB jasno govore da se posao ne radi pošteno i da cilj poslovanja naših izabranih predstavnika nije bogatstvo naroda i nacije nego njihovo osobno bogatstvo. Vladavina lopova ne želi stati, svi podaci jasno pokazuju da iza parlamentarnih izbora njihovi planovi idu u smjeru ‘privatizacije’ naših domova u masovnim ovrhama i deložacijama.

101 ruka u Saboru (Hrvatska ima 151 zastupnika u Saboru) daje dvotrećinsku većinu potrebnu da sprovedemo Strategiju razvoja RH, koja je direktna demokracija, koja vraća opljačkane resurse, banke i postavlja HNB u funkciju. Tim činom opljačkana vlasništva koja se sada nalaze u HUP-u  i HUB-u  služe interesima partija i njihovom bogaćenju.

Ne postoji ekonomski model koji u pljački sve narodne imovine od odabranih pojedinaca, daje bilo kojem narodu na svijetu punu zaposlenost, nisku cijenu kapitala i visoki standard i kupovnu moć. Recite mi jednu zemlju na svijetu u kojoj su opljačkani svi stupovi ekonomije da narod nije statistička sirotinja i dužnički rob?

Norveška je najbolji primjer u praksi, mješovita ekonomija privatnog i vlasništva per capita, resursi su u rukama naroda, novac od resursa ide u najveći fond na svijetu, kojim upravljaju najbolji stručnjaci koje zemlja ima a rad tih stručnjaka nadzire centralna banka.

Pošteno, pravedno i učinkovito.

 

Vaša strategija razvoja RH, pojasnite ?

– Strategija razvoja RH ima jasne projekcije.

Državnim intervencionizmom od 100 mlrd. eura u strategiji razvoja RH objasnili smo kako riješiti nezaposlenost, kako provesti samofinanciranje bez 1 eura vanjskog zaduživanja. Kako likvidirati zaduženje Hrvatske od 47 milijardi eura, kako za 10 godina postići stopu rasta od 20%, kako postići 40.000 eura po stanovniku, kako postići radničku plaću od 2.000 eura, kako postići minimalnu mirovinu od 1.500 eura, potpuno besplatno zdravstveno osiguranje kao i svih sa posebnim potrebama, potpuno besplatno školovanje do doktorata.

Strategija pokretanjem proizvodnji i gospodarstva u svakom kutu zemlje ima BDP 1.500 milijardi kuna i dobit od 300 milijardi kuna. Naša dobit je tri puta viša od ukupnog proračuna svih dosadašnjih vlada koje proizvode gubitke od kada je samostalne Hrvatske. Tvrdim da to rade namjerno, jer odabrani pojedinci imaju za cilj daljnja preuzimanja imovine. Kako su preuzeta naša vlasništva rođenjem (per capita) u resursima, bankama i kako je opljačkan klirinški dug i narodno zlato, ista ‘ekipa’ sada ima cilj završiti pljačku putnih koridora i prebaciti se na zadnju pljačku naroda, pljačku naših domova. Postoje samo dvije opcije vladanja državom:

Jedna opcija je predati dom u masovnim ovrhama i deložacijama stranke na vlasti po uputama MMF, Svjetske banke, ECB i mega banaka Goldman Sachs i JP Morgan ili PROPAST!
Druga opcija je prikloniti se našem rješenju, koje ima suprotne ciljeve, naši ciljevi nisu pljačka i bogaćenje preko noći, nego postizanja pune zaposlenosti, visoke proizvodnosti i poštene distribucije zarađenog stanovništvu ili SPAS! Građani na izborima trebaju odlučiti kojoj opciji se prikloniti.

Strategija je jedini smisleni program  koji nudi ljudima pravo rada, imanja i odlučivanja.

Ekonomski modeli Hrvatskih znanstvenika su najbolji u svijetu, pogledajmo ekonomski model Kine, danas vodeće ekonomije svijeta, taj model je napravio akademik Vojnić, pogledajmo ekonomski model Turske koja je vratila sve dugove MMF-a i ima fantastične brojeve, taj model za Tursku je napravio naš ekonomist prof. Horvat.

Pogledajmo ekonomski model koji je napravljen za Norvešku, rezultati su tu.

Strategija razvoja RH je napravljena  i rezultati su garantirani, strategija garantira da će se Hrvatska pretvoriti u ekonomsku silu.

Mi imamo najviše resursa, koji se dijele na cca 4 milijuna stanovnika i najviše putnih koridora na svijetu i zelenu i plavu magistralu, a o bogatstvu vode, koja će u budućnosti vrijediti više od nafte, ne treba ni govoriti.

Jedini program dvije političke opcije koje se izmjenjuju na vlasti (HDZ i SDP) je zapravo borba za pobjedu na izborima koja im garantira proviziju od prodaje (pljačke) naših resursa!

KARINO-HROMIN-STURM

 

Kako se riješiti tih dviju opcija?

– Jednostavno, ne dati im glas na slijedećim izborima!

Mi svi moramo znati da je RH suverena država i da se odluke putem referenduma moraju poštivati i da Vlada RH smije upravljati resursima, bankama i HNB, jer zato su i izbori. Nitko pobjedom na izborima ne postaje vlasnik imovine ljudi per capita ili imovine rođenjem.

Da bi pretvarali, privatizirali ili predali monetarnu suverenost, potrebni su referendumi, jer samo referendumi vlasnika, nas građana, daju punomoć izabranim predstavnicima u Saboru i Vladi da sprovode vlasničke funkcije u državi temeljem odluka građana.

Naravno mogu se koristiti alati diktature, obmane i pranja mozga stanovništva i rezultat takvog rada vidimo danas da su resursi, banke i HNB u rukama odabranih pojedinaca, koji su tim putem preko noći postali milijarderi i milijunaši a narod poremećajem distribucije postao je statistička sirotinja. Siguran sam da interes 90% opljačkanog naroda nije predati takvima svoje domove iza parlamentarnih izbora ili napuštanje Hrvatske „trbuhom za kruhom“.

U prvih 100 dana stručne vlade, svih stručnjaka koje Hrvatska ima i u uz glas naroda, koji se dešava metodama direktne demokracije, moraju biti završene sve pripreme za postavljanje Strategije razvoja Republike Hrvatske.
Prvo, moramo vratiti opljačkana vlasništva banaka, resursa i staviti HNB u funkciju da uopće imamo ekonomski model i moramo ukinuti kolonijalni model i vladavinu lopova i zaustaviti pljačku.

 

To znači poništiti pretvorbu i privatizaciju ?

– Moj odgovor na to pitanje je, DA!

Što bi Vi učinili da susjed proda Vašu kuću koja vrijedi 100.000 eura bez punomoći od Vas, jer ste Vi vlasnik, Todoriću za 4.000 eura? Izašli bi van iz kuće pognute glave ili bi uzeli odvjetnika i na sudu dokazali da je Vaš susjed prodao Vašu kuću bez punomoći.

Kada je počeo rat mene su poslali kao ambasadora u Rusiju. Kada sam se vratio već je bila sprovedena pretvorba i privatizacija, odnosno pljačka našeg vlasništva koje pripada svima nama po rođenju (per capitta). Na potpuno isti način opljačkano je vlasništvo srpskog naroda i svih ostalih republika.

Mnogi ne znaju da je 98% resursa bilo vlasništvo naroda, a samo 2%  je bilo državno vlasništvo!

Rad bez punomoći u politici zove se veleizdaja, bez vraćanja svih stupova ekonomije natrag narodu, ne možemo pričati o ekonomiji.

Ako su opljačkani resursi i ako je opljačkan monetarni stup, treći stup ekonomije je narod koji može samo čekati svoj bankrot i deložaciju i početi sa skitnjom. Ekonomija ima znanstvene postulate, ne postoji rješenje u kojem može država upravljati resursima u rukama Todorića, bankama u vlasništvu tajkuna ili HNB-a u rukama MMF-a i Svjetske banke.

Ljudi moraju shvatiti da su prevareni i da je postavljen sistem koji sve bankrotira, najslabiji će pasti prvi, najjači će pasti zadnji, mi imamo Olimpijske igre sa sloganom, tko će bankrotirati zadnji.

Zakonska osnova poništenja pretvorbe i privatizacije jesu odluke Državne revizije i Sabora RH o ne zastarijevanju ratnog profiterstva.

 

Da ste premijer koji bi bili Vaši prvi koraci? 

– Direktna demokracija, složan narod Domovinu gradi! Vlada i narod moraju surađivati i raditi jedni za druge.

Strategija kreće od resursa i stanovništva, vladini stručnjaci moraju napraviti planove, a stanovništvo će napraviti svoje planove i prijedloge. Temeljem sastanka i rada, lagano je ustanoviti domaću potrošnju, lagano je ustanoviti izvozne potencijale i lagano je ustanoviti potrebe stanovništva i lagano je napraviti planove gradova i regija.

Uz planove gradova i regija, država radi nacionalni plan i financijski plan, koji kada je izglasan u Saboru, isti ide u HNB na financiranje. Jednostavan i brz proces ako se želi raditi za domovinu a ne pljačkati i dijeliti narod i opljačkano.

Novac u ekonomiji postoji 2.700 godina, kako nastaje novac odavno je izmišljen sustav, novac je ekvivalent novih vrijednosti, novac je sredstvo razmjene roba, njegov polog nije zlato, njegov polog nije rodni list građana, nacistički zakon koji je nastao godinu dana prije dolaska Hitlera na vlast koji proglašava čovjeka vlasništvom države.

Taj sistem je postavljen gašenjem svih funkcija HNB 1994. godine. Ustavni sud nam nabija na nos odluke da su djeca vlasništvo države, većina ljudi ne razumije da smo svi prodani privatnim bankarima za Judine škude. Zagovaratelji rješenja ne kreditnim novcem totalno su u krivu, jer kada je vlasnik banaka i HNB građanin rođenjem, nije problem dobit, jer dobit je temeljni dohodak nakon što se plate troškovi poslovanja monetarnog sustava.

Preplaviti ne kreditnim novcem robe i usluge znači poremećaj ekonomske ravnoteže. Što se dešava kada se poremeti ekonomska ravnoteža? Prvo cijene lete u nebo, jer imamo više novca nego roba i usluga, kasnije kako sistem nije održiv sve se urušava. Boom i bust, kažu Englezi.

Ideja da će nulta kamata sve riješiti je suluda, pa sada države imaju negativne kamate na državne obveznice i rješenja nema. Monetarni alati nikada neće riješiti stanje ciklusa u kojem se nalazimo, treba razumjeti ekonomske cikluse i šestero dimenzijalnu ekonomiju.

Kada se razumije ekonomija onda se ne ide novcem protiv ciklusa, jer se ciklus ne prepoznaje, pa dobivamo umjesto rješenja, jači negativni ciklus i produbljenje tog ciklusa. Umjesto da imamo rješenje, imamo nove probleme. Ako negativna kamata ne može riješiti problem, ne može ga riješiti niti nulta kamata niti pozitivna kamata, jer problem koji rješavamo nema rješenje u monetarnom stupu nego u ukupnoj ekonomiji. Ako nam je poznata geopolitika, onda moramo ekonomska rješenja prilagoditi geopolitičkim okvirima.

Građani  ne razumiju kako monetarni stup funkcionira i što je zapravo novac. U ekonomskoj znanosti jasno se govori da je novac ekvivalent novih vrijednosti, nove vrijednosti nastaju radom stanovništva u resursima, zadatak je države da upravlja resursima, radom stanovništva, kreacijom novih vrijednosti, da proizvodi novac temeljem novih vrijednosti i distribuira ga natrag stanovništvu po pravednom modelu. Novac se „ne tiska“, knjižni novac je danas 95% ukupnog novca a tiskani i kovani novac je danas 5% ukupnog novca.

 

Kako mislite financirati planove gradova i regija i nacionalni plan, kada je HNB izvlašten iz svih republika bivše države?

– Ja sam veliki protivnik EU-a, iz razloga što ona nije niti država, nego je međuvladina organizacija, nadalje EU nije monetarna unija, jer ECB (Europska centralna banka) nije preuzela funkcije HNB a funkcije HNB je ukinula.

Sada se postavlja pitanje tko je preuzeo funkcije HNB? Privatni bankari Goldman Sachsa i JP Morgana, su preuzeli funkcije svih narodnih banaka u EU i njihov 150 puta skuplji novac. Trikom smo zarobljeni a kamatama lihvareni. Dokaz za to je da je RH izašla iz bivše SFRJ sa 500 milijuna dolara suficita temeljem klirinškog duga koji je pokraden od Tuđmanove vlade i zlatnih rezervi koje su pokradene od Guvernera Rohatinskog isto za vrijeme Tuđmanove vlade.

Hrvatska nakon samostalnosti bila je najlikvidnija zemlja svijeta i za nagradu je dobila od Goldman Sachsa i JP Morgana protuustavnu kamatu od 12% na protuustavne obveznice, umjesto da smo dobili najmanju kamatu na svijetu jer smo bili najlikvidniji, nižu kamatu i o od Japana, a znanost je dokazala da svaka kamata državne obveznice preko 4% vodi stanovnike svake države na svijetu u bankrot. Mi smo dobili tri bankrota od bankara osamostaljenjem.

 

Što ćete učiniti ako narod Hrvatske ne glasa za NE EU ? 

– Strategija će se onda financirati putem ECB, preko naših banaka sa 0,30 % kamate, što je znatno više od kamate slobodne HNB od 0,05%, što nama u akcijskom planu ne predstavlja problem, iako je novac ECB šest puta skuplji nego novac HNB kada mi upravljamo resursima, bankama i HNB u vlasništvu građana.

Pojava rezultata će imati vremensko kašnjenje, nije to problem, no vjerujem da će narod glasati za NE EU referendum uz koji ćemo dati na glasanje i referendum o direktnoj demokraciji iza javnih rasprava. Ljudi su vlasnici Domovine rođenjem, neka odlučuju i surađuju sa državom koja im služi.
Svjedoci smo da dijeljenje, pljačka naroda i sukobi ne donose narodu dobro, donose svaki dan novi krug pakla.

 

Govorite o direktnoj demokraciji, temeljenom dohotku i mnogim stvarima o kojima političari nikada ne govore?

– Žalosno je da me narod nije slušao 1995. godine kada sam digao Ustavnu Tužbu zbog kršenja Ustava RH i člana 53. o HNB.

Naime Tuđmanova vlada se prvo protuustavno zadužila i prekršila Ustav RH a tek nakon moje Tužbe promijenila je Ustav. No, oni su i daljnje odgovorni za prodaju Hrvatske i Hrvata privatnim bankarima.
Direktna demokracija je decentralizacija, naravno da smo svi mi vlasnici rođenjem resursa, banaka i HNB, mi smo gazde rođenjem RH po glavi stanovnika, ali svoje vlasništvo resursa, banaka i HNB ne možemo prodavati, zalagati, no to vlasništvo nam daje dobit po glavi stanovnika koji daje temeljni dohodak.

Drugi dohodak temelji se našim radom. Kod direktne demokracije najvažnija  je suradnja i zajedništvo svih nas, izmjena informacija vlasnika građana sa izabranim službenicima koji moraju služiti građane.

To znači, pobjednici izbora ne smiju građane pljačkati, nego moraju otvarati proizvodnje, razvijati obrazovni sistem, institute, podržavati izumitelje, činiti sve da društvo ima stabilnost, znanje, blagostanje, uz visoku proizvodnost. Naravno da samo suradnjom države i ljudi u gradovima i regijama mogu nastati dobri programi gradova i regija, samo suradnja svih stručnjaka daju dobro, jer niti jedna stranka nema pravo postavljati kadrovske hobotnice koje pljačkaju narod, jer za drugo nisu sposobni.

Nadam se da je ljudima toga dosta 25 godina?

 

Suvišno je pitati da se sluganski mainstream mediji „otimaju“ za Vas jer sam dobio informaciju da bježe od vas kao vrag od tamjana ili kako se kaže u Srbiji kao đavo od krsta 😀 . Hvala na razgovoru gospodine Karino!

– Hvala i Vama i ne dajte se, povezujte se, razmjenjujte informacije. Na ovim prostorima ima izuzetno pametnih i sposobnih stručnjaka koji mogu izvući iz krize sve republike bivše države samo prije toga treba maknuti ove multikulti (guzičare) yugo  političare koji nas sve zajedno planski i sistematski uništavaju i pri tom truju chemtrails-om i GMO hranom.

Teška su vremena, a sve je manje dobrih ljudi.

 

Vlast pripada narodu

 

Nadam se da će Vam se dati mnogo više medijskog prostora ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji jer svakako Vaš program to zaslužuje. Moramo ZAJEDNO pokušati probiti medijski i svaki drugi  mrak. Želim Vam puno uspjeha u daljnjem radu i da se što prije krene u realizaciju Vašeg programa koji nesumnjivo donosi dobrobit za sve osim monetarno bankarske elite naravno i njihovih slugu-multi-kulti političara. Idemo naprijed ZAJEDNO do direktne demokracije, vladavine građana jer države moraju biti SERVIS SVOJIM GRAĐANIMA kao što ste to lijepo ovdje i objasnili. Moju osobnu podršku imate i naravno svih slobodoumnih građana na svim prostorima bivše Jugoslavije.

 

 

Politička biblija

Hromin Sturm, Karino

Autor, Karino Hromin Sturm ovim je djelom dao poseban doprinos znanosti o međunarodnim odnosima, diplomaciji i politici.

Na 1500 stranica, autor je enciklopediju podijelio u 12 skupina – međunarodni bilateralni ugovori, međunarodni multilateralni ugovori, politika, diplomacija, ekonomija, velesile, religija, povijest, kultura, antičko doba, povijesne ličnosti u svijetu, riječi uobičajene u svjetskoj praksi, primjenjivi termini, pojmovi i događaji koji su bili u posljednjih 100 i više godina u svakodnevnoj upotrebi.

Ideja vodilja ove enciklopedije bila je dobivanje brze informacije o političkim prilikama u svojoj, susjednim ili dalekim državama u posljednjih 100 godina, točnije u prošlom mileniju, tj. od 1900. do 2010., razdoblju koje je bilo najburnije i najnaprednije u povijesti čovječanstva.

Knjiga je pisana prema stvarnim međunarodnim bilateralnim i multilateralnim svjetskim događajima i sadržava povijesne činjenice međunarodnih ugovora, najvažnijih povijesnih događaja, konferencija, konvencija, deklaracija, i pravnih normi koji su potpisani, a proistekli su kao rezultat činjeničnog stanja.

Na tržištu knjiga zasad nema ovako koncipiranog političkog zbornika gdje se na jednom mjestu može dobiti brza, sažeta i točna informacija o nekom političkom problemu ili odnosima neke države s drugim državama, o politici koju je neka država provodila, i to ne na bazi pretpostavki i simulacije problema već na bazi autentičnih državnih odluka, rješenja i potpisanih međunarodnih ugovora, konvencija, protokola, komunikea i dr.

I na kraju, najvažnija je činjenica da recenzenti ovog djela, prof.dr.sc. Zdravko Tomac i prof.dr.sc. Anđelko Milardović potvrđuju osnovnu autorovu zamisao, a to je, da bi se ova politička internacionalna enciklopedija zbog velike društvene potrebe i korisnosti trebala naći na radnom stolu svakog državnika, političara, parlamentarca, diplomata, novinara, znanstvenika, gospodarstvenika, pravnika, studenta i mnogih drugih.

 

Svi se mi jako dobro razumemo samo se neki prave blesavi…

Svi se mi dobro razumemo samo se neki prave blesavi…

 

 

Global Media Planet INFO – prava istina skrivena je daleko od običnih ljudi.

So … WAKE UP!

 

SAMO TRI STVARI SE NE MOGU DUGO SAKRIVATI: SUNCE, MJESEC I ISTINA!

Global Media

Ukoliko ste u mogućnosti da podržite daljnji rad našeg portala to možete učiniti OVDJE 

Tako bi nam pomogli da nastavimo daljnji rad, da vam možemo i nadalje ponuditi kvalitetan sadržaj, proizvode i usluge koje nikada nećete vidjeti u mainstream medijima. Bilo koja donacija koju bi dobili koristila bi se isključivo za daljnji razvoj portala Global Media Planet INFO, održavanje portala, plaćanje hostinga, domene i ostalih troškova kako bi i dalje vi mogli biti sa nama a mi tu za vas. 

Vaš Global Media Planet INFO tim

Hvala!       

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*