VLADA SRBIJE GASI “NEPODOBNE” SAJTOVE?! – NEVIĐENA REPRESIJA I CENZURA U PLANETARNIM RAZMERAMA!


VLADA SRBIJE GASI “NEPODOBNE” SAJTOVE?! – NEVIĐENA REPRESIJA I CENZURA U PLANETARNIM RAZMERAMA!

Predstavnik Šer fondacije (Share) Bojan Perkov oštro je danas kritikovao Predlog strategije intelektualne svojine, jer on predvidja mogućnost da država uklanja nepodobne sajtove bez prethodne sudske odluke, što je pokušaj uvodjenja cenzure interneta u Srbiji.

“Ukratko, korišćenje tekstualnih, slikovnih ili video citata u kontekstu i za potrebe kritičke analize, iznošenja ličnog stava, informisanja zajednice ili šire javnosti, edukovanja pojedinih ciljnih grupa, i tome slično, činilo bi osnovu za delovanje. Sajtovi nezavisnih medija, biblioteka, nastavnih onlajn programa, blogera, i tako dalje, svi bi se mogli naći na udaru administrativnih odluka o ‘uklanjanju'”.

“Stvaranje baze koja bi sadržavala podatke o aktivnostima na internetu sa ličnim podacima korisnika bi potpuno obesmislilo privatnost gradjana i obeshrabrilo bilo koga da se upusti u postavljanje ili preuzimanje sadržaja sa interneta, iz straha da će biti stavljen u bazu “sumnjivih lica”, koju predvidja Predlog strategije.” – naglašava Perkov.

“U takvoj atmosferi ne možete da imate poverenje u svog internetskog provajdera i druge aktere koji vam pružaju različite usluge na Internetu. Pokretanje bilo kakvog biznisa sa onlajn sadržajem bi takodje značilo ulazak u ‘rizične vode’, što sputava inovacije i razvoj digitalnih biznis modela zbog pravne nesigurnosti”, kazao je Perkov.

Predlog strategije za period od 2016. do 2020. godine je podnelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a nacrt je bio navodno na javnoj raspravi do 22. novembra to jest danas.

 

NEUTRALISANJE SPORNIH SAJTOVA, ZAPLENA DOMENA, PRIKUPLJANJE OBAVEŠTAJNIH PODATAKA, ODUZIMANJE IMOVINE … SVE BEZ SUDSKOG NALOGA!

Predlogom je predvidjeno neutralisanje “spornih” sajtova, bez razlikovanja vrste i namene sadržaja koji se osporava, zatim blokiranje i zaplena domena sajtovima koji krše prava intelektualne svojine, dok će se ujedno obavljati i prikupljanje obaveštajnih podataka o uplatama od platformi za plaćanje preko interneta, kao i provajdera usluga za onlajn oglašavanje.

Autor Predloga stegije nije poznat, a autorstvo je pripisano radnoj grupi nepoznatog sastava, koju je osnovalo Koordinaciono telo vlade Srbije za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine.

 
 

Šta se skriva iza Predloga strategije intelektualne svojine

 

Između ostalog, predloženim tekstom predviđeno je da se omogući uklanjanje “spornih” sajtova, bez razlikovanja vrste i namene sadržaja koji se osporava; blokiranje i zaplena domena sajtovima koji omogućavaju kršenje prava intelektualne svojine; prikupljanje podataka o uplatama od platformi za plaćanje preko interneta, kao i provajdera usluga za onlajn oglašavanje; oduzimanje imovine i tome slično.

Dodatno, predviđa se stvaranje baze obaveštajnih podataka koja bi između ostalog sadržala podatke o lokacijama i sumnjivim licima, kojoj bi putem interneta mogle da pristupe sve institucije za sprovođenje prava intelektualne svojine.

Ko je pisao Strategiju?

Upozoravamo na praksu netransparentnog procesa izrade Predloga strategije u oblasti koja se tiče niza različitih aktera – od aktivista za ljudska prava i slobode, preko muzejskih i bibliotečko-arhivskih i obrazovnih institucija, kreativne industrije i IT preduzetnika, do privatnog sektora koji će snositi teret mera (hosting, internet provajderi, finansijski sektor, onlajn advertajzing, itd).

Iz raspoloživih objava na sajtovima državnih organa uključenih u proces (Vlada Srbije, nadležno Ministarstvo, Zavod za intelektualnu svojinu), nije moguće ustanoviti ko je i kada učestvovao u izradi Predloga stategije.

Donošenje strategije pri samom kraju prve godine perioda na koji se odnosi potvrđuje zabrinjavajući trend “hitnog postupka” u javnim politikama gde se, uprkos brojnim sektorskim institucijama i službama, programi i planovi donose u poslednji čas, bez blagovremenih konsultacija sa zainteresovanom javnošću.

Strategija bez obzira na inovacije, obrazovanje i kulturni razvoj

U tekstu Predloga strategije, izloženom na 40 strana, nijednom se ne pominju pojmovi poput kulture, znanja, digitalizacije, biblioteke, inovacije, obrazovanja i njima srodnih, što ukazuje da su autori strategije nezainteresovani za javni interes koji se ogleda kroz slobodan pristup znanju, slobodu izražavanja u onlajn okruženju, informacionu privatnost i ukupan ekosistem za razvoj inovacija, kreativnih industrija i IT preduzetništva. Podvlačimo da proces digitalizacije kulturnog nasleđa kao i arhivske, bibliotečke i muzejske građe stoji u mestu, dobrim delom usled nerešenih pitanja izuzetaka od autorskog prava.

Važno je napomenuti da bi usvajanje Strategije u trenutku kada reforma zaštite intelektualne svojine u Evropskoj uniji izaziva brojne kontroverze moglo da stvori brojne prepreke u daljem razvoju ovih politika u Srbiji.

 

Da li su efekti mera ekonomski opravdani? Možemo li se nadati rastu BDP-a?

Takođe, smatramo da nije utemeljena argumentacija da će stroge mere u Predlogu strategije podstaći povećanje prihoda po osnovu intelektualne svojine, ako se uzme u obzir ko će snositi troškove primene i održavanja predloženih mera, poput blokiranja sajtova. Internet provajderi i drugi pružaoci usluga informacionog društva, koji uglavnom nisu nosioci prava intelektualne svojine, podneli bi najveći finansijski teret uvođenjem tehničkih blokada onlajn sadržaja, a posledično i krajnji korisnici zbog mogućeg povećanja cena usluga.

Predloženoj strategiji nedostaje ključna mera za razvoj kreativnih industrija i IT preduzetništva, odnosno reforma postojećeg pravnog okvira autorskih prava koja bi podržala inovacije i proširila izuzetke od isključivog autorskog prava u interesu pravne sigurnosti i kreiranja novih biznis modela. Ovo bi bila i jedina mera koja podržava rast BDP-a u Srbiji – ostale mere zapravo podržavaju rast BDP-a u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama čija je intelektualna svojina predmet piraterije u Srbiji. Bez režima intelektualne svojine povoljnog za inovacije, Srbija će biti manje atraktivna za razvoj svih vrsta startapa i investicija u IT sektor. Manifest inicijative “Scale up Europe”, koju su podržala vodeća evropska udruženja startap kompanija i preduzetnika, sadrži napredne ideje u pogledu razvoja startapa i kreativnih industrija, kako bi sistem zaštite autorskih prava pre svega bio korišćen za inovacije: proširivanje i harmonizacija izuzetaka i ograničenja, široki izuzeci za tekstualni i data mining za komercijalne i nekomercijalne aktivnosti, kao i uvođenje evropskih licenci. – ističu iz SHARE Fondacije.

 

PREPORUČENO:

ZAUSTAVITI TIRANIJU REŽIMA! Vlada napisala strategiju za uklanjanje nepodobnih sajtova! – Telepromter

Da li Srbija uvodi cenzuru na internetu? – BETA

ZAUSTAVITI TIRANIJU REŽIMA! Vlada napisala strategiju za uklanjanje nepodobnih sajtova! – Žig INFO

Uvodnik: (Pr)osudite sami

U poklonjenom vremenu

Milovan Brkić

Beograd na vodi, poprskan krvlju! EKSKLUZIVNO: Kako se gradnja kula na Savi koristi za šverc oružja i pranje para!

 

Samo tri stvari se ne mogu dugo skrivati … Sunce, Mesec i ISTINA!

Global Media Planet INFO

Ukoliko ste u mogućnosti da podržite dalji rad našeg portala to možete učiniti OVDE 

Tako bi nam pomogli da nastavimo dalji rad, da vam ponudimo kvalitetan sadržaj, proizvode i usluge koje nikada nećete videti u mainstream medijima. Bilo koja donacija koju bi dobili koristila bi se isključivo za dalji razvoj portala Global Media Planet INFO, održavanje portala, plaćanje hostinga, domene i ostalih troškova kako bi i dalje vi mogli biti sa nama a mi tu za vas. 

Vaš Global Media Planet INFO tim

Hvala!  

Uslovi korišćenja

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*