Policija Zvezdare privodi porodicu Trkulja kojima je oduzeta ćerka!? Razlog nepoznat…

Policija Zvezdare privodi porodicu Trkulja kojima je oduzeta ćerka!? Razlog nepoznat...

Nakon što je odbačena Tužba od strane Centra za socijalni rad Beograd, Odelenje Zvezdara, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od strane Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je traženo LIŠAVANJE RODITELJSKOG PRAVA OBA RODITELJA a na ročištu se NISU pojavili predstavnici Centra za socijalni rad niti bilo ko iz Sektora za brigu o deci i porodici koju predvodi Dragan Vulević niti iz samog ministarstva a svoj izostanak NISU opravdali niti pobili MEDICINSKO SUDSKO VEŠTAĆENJE koje je izvršeno vrlo temeljno nad oba roditelja gde se jasno vidi da OBA RODITELJA POSEDUJU SVE KAPACITETE POŽELJNE ZA RODITELJSTVO – AGONIJA OVE PORODICE SE NASTAVLJA!

Naime sa broja za koji je proverom utvrđeno da NE PRIPADA policijskoj stanici Zvezdara niti MUP-u Srbije u kasnim večernjim satima javila osoba koja se predstavila kao policijski službenik i na vrlo grub način počela da preti porodici kako se moraju odazvati njenom pozivu bez ikakvog uručenog pismena. To se ponovilo najmanje dva puta, danas ponovo oko 08.00 časova.

NIJE OBRAZLOŽENO u kom svojstvu i zašto se pozivaju, nema pismenog akta (po ZUP-u, Zakonu o opštem upravnom postupku i Pravilima Službe je regulisano POZIVANJE u kome MORA BITI NAVEDENO PO KOM ZAKONSKOM OSNOVU I U KOM SVOJSTVU SE POZIVAJU), sve i dalje USMENO bez ikakvih materijalnih tragova čime je VRLO GRUBO PREKRŠENO I MATERIJALNO I FORMALNO PROCESNO PRAVO!

Takođe, nije obrazloženo OTKUD MOBILNI TELEFONI OD OBA RODITELJA koje je imao zapravo samo Centar za socijalni rad Zvezdara!?

Mnoga pitanja su otvorena i mnoga traže jasne odgovore ali čini se da je najvažnije ZAŠTO upravo sada nakon ročišta u korist roditelja i na korak da se dete vrati se vrše ovakvi pozivi uz otvorene pretnje da će se poslati patrole i da će biti obavešteno Tužilaštvo (!?). Zar Tužilaštvo ne treba da da nalog da policija obavi određene radnje u koliko za njima postoji ikakva potreba? Postupanje zaposlenih u policijskoj stanici Zvezdara odstupa od uobičajenog postupanja policije ali i od pozitivnog zakonodavstva flagrantno kršeći sve norme koje bi se morale ispoštovati.

Da nije previše torture koja proživljava ova porodica kojoj je oduzeta ćerka pre skoro 8 meseci?

Da li čovek na štakama (otac), koji je vidno povređen (medicinska dokumentacija Urgentnog centra) može sve i da hoće da skače na svaki telefonski poziv BEZ URUČIVANJA IKAKVOG PISMENA OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA ili pak nekoga ko se predstavlja kao službeno lice?

Da li je praksa da se zove kasno noću i u vrlo ranim jutarnjim satima i vrši svojevrstan pritisak na oba roditelja?

Da li su otac i majka kojima je oduzeto dete najveći kriminalci u ovoj državi? Teroristi možda? Ili pak savesni i uzorni građani BEZ IKAKVOG kriminalnog dosijea što se ne bi moglo reči za recimo mnoge koji su zaposeli gotovo sve organe vlasti, nevladine i vladine organizacije, formalne i neformalne centre moći!?

U tom smislu PRENOSIMO HITNO OBRAĆANJE UNUTRAŠNJOJ KONTROLI POLICIJE porodice Trkulja u celosti:

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Republike Srbije
Sektor unutrašnje kontrole
Bulevar Zorana Đinđića 104
11070 Novi Beograd

HITNA MOLBA UNUTRAŠNJOJ KONTROLI POLICIJE

Mi smo roditelji Nataša i Ivan Trkulja. Našu ćerkicu M(…..) Trkulju su 03.10.2017, kada je imala 6 godina, bespravno, bez osnova i bez ikakve sudske odluke lišili slobode lica iz Centra za socijalni rad Zvezdara na čelu sa Smiljom Igić zajedno sa njene dve saradnice uz asistenciju dve muške osobe u policijskim uniformama na vrlo okrutan i brutalan način.

Naše dete smo viđali jako retko i to u sve gorem stanju a onda nam je Smilja Igić potpuno zabranila pre dva meseca i da vidimo i da čujemo naše dete iz nama nepoznatih razloga.

Zadnji put smo tada, dakle pre 2 meseca, našu malu M(…..) videli u najgorem stanju: veoma je smršala, ošišana na pankersku (jež) frizuru, zenice joj nisu reagovale na svetlost (što znaci da dobija psiho aktivne supstance nepoznatog nam porekla kao što nam nije poznato ni njeno zdravstveno stanje od kako je odvedena na silu), jedva je govorila, plakala je vrlo i molila da je vratimo kući.

Dostavljamo Vam krivičnu prijavu kriminalističkoj policiji za otmicu deteta i krivičnu prijavu Višem javnom Tužilaštvu.

Prolivamo OKEAN suza svaki dan i obraćamo Vam se za pomoć.

Prekršena su SVA prava deteta i roditelja, Ustav, međunarodna prava, izloženi smo nehumanom i nečovečnom ponašanju koje je nezabeleženo u istoriji.

U četvrtak, 24 maja ove godine u 20:55 sa broja +381694700269 pozvala nas je neka ženska osoba na naš broj 06(……..) i predstavila se kao policijska službenica stanice Zvezdara. Rekla je da zove sa broja njenog prijatelja. Ne znamo odakle toj osobi naš broj. Rekla je da se zove Dragana Bujić i da postoji nekakva prijava Centra za socijalni rad Zvezdara u vezi nekog ‘natpisa’ i da ne može o tome razgovarati telefonom. Rekla je da ja i supruga treba da dođemo na ‘informativni razgovor’ u policijsku stanicu na Zvezdari, Milana Rakića 50A, kancelarija broj 34. Pitao sam je da nam kaže njen službeni telefon, našta je ona rekla da ‘joj ga nisu dali’. Objasnio sam joj da sam povredio nogu, pukla mi je petna kost i hodam na štakama jedva po stanu (u vezi povrede imam medicinsku dokumentaciju Urgentnog centra), a moja supruga ukoliko odsustvuje sa posla (radi naporno u Maxiju i stalno joj menjaju smene) dobila bi otkaz. Na to mi je ona odgovorila da će nas pozvati u utorak  29.05. u 10 sati ujutru da se dogovorimo za sredu ili neki drugi dan i da ukoliko ne dođemo da će poslati patrolu po nas i da će ‘obavestiti tužioca’ pretećim tonom što smatramo da je još jedna direktna pretnja nama.

Posebno Vam naznačavamo da je Smilja Igić lažno optužila krivično i prekršajno našeg advokata da joj je navodno naš advokat koji nas je zastupao, Dragoslav Ljubičanović stegnuo ruku i unosio joj se u lice a što je apsolutna laž. Svedoci smo da Gospodin Ljubičanović to nije uradio.

Dotična osoba koja se predstavila kao policijska službenica nije mogla imati naš privatni broj mobilnog telefona. Mi smo posle tog poziva pozvali policiju telefonom koja nas je prebacila na stanicu Zvezdara da pitamo o čemu se zapravo radi? Javio se policajac koji je rekao da osoba pod imenom Dragana Bujić postoji u stanici ali da ne zna zašto nas je zvala i da li će nas uopšte zvati.

Zato se  obraćamo Vama za pomoć jer ne možemo više izdržati torture i zlostavljanja Centra za socijalni rad Zvezdara.

  1. Molimo Vas da istražite da li je to privatna policija Smilje Igić koja ima naše brojeve mobilnih telefona, da istražite koji tužilac i po kom predmetu nas poziva i po kom pravnom osnovu, za koje delo, i zašto na navodni ‘informativni razgovor’.
  1. Da li nas je pozvala policijska službenica po službenoj dužnosti ili privatnoj liniji to jest da li je postavljena ženska osoba koja se tako predstavlja? Vrlo je čudno da policija ne dostavlja pozive da li se neko poziva na nekakve informativne razgovore bez pismenog traga, bez navođenja razloga, bez navođenja pravnog osnova, da li u svojstvu građana, okrivljenog ili šta već … a što je postala praksa koja svakako izlazi van okvira Zakona, čime se Zakon grubo krši zapravo, van Pravila Službe, van svega onoga na čime treba ali ne počiva svaka pravno uređena država.

Mi smo uplašeni za naše živote i bezbednost jer je Smilja Igić osoba koja bez sudske odluke može da protivzakonito liši slobode dete od oba biološka roditelja, drži na nepoznatoj lokaciji, ne da da ga vidimo, lažno optuži zakonskog zastupnika, radi sa našim detetom šta god poželi i pri svemu tome ne daje povratne informacije o stanju našeg deteta a stalno nam preti nekim novim pretnjama, sve to uvek usmeno ne dajući ništa napismeno.

Već to što se u tako dugom periodu ne daje ništa napismeno već sve putem i preko mobilnih telefona ili nenajavljenih upada u naš stan kao da smo najveći kriminalci ili teroristi (nemamo nijednu prekršajnu ni krivičnu prijavu, uzorni smo građani zemlje u kojoj živimo) pobuđuje osnovanu sumnju da se radi o sada već dramatičnom prekoračenju ovlašćenja službenih lica ili onih koja se tako predstavljaju, a sve to uz amanet policijskih (da li službenih lica) da li para policijskih a koje su stalno ili privremeno ili nisu uopšte zaposlene u policijskoj stanici Zvezdara na čijoj teritoriji se sve ovde pobrojano i dešava.

Pored takvih činjenica mi ne znamo koje su sledeće razmere protivzakonitog delovanja Smilje Igić koja očito u sprezi sa pojedinim službenicima Policijske Stanice Zvezdara sve ovo i radi (nikakav nalog za asistenciju nikada nismo ni videli ni dobili tako da je vrlo čudno da se tako postupa jer policija ne može biti u privatnom vlasništvu nikoga a ako to jeste onda tražimo informaciju kome zapravo pripada i za koje svrhe).

Takođe Vas molimo da istražite ko je dao nalog policiji da budu u pratnji protivpravnog lišavanja slobode našeg maloletnog deteta od 6 godina (žensko) i ko je dao nalog ako uopšte i postoji da policija asistira svo ovo vreme i zašto. Da li je uopšte postojao nalog za asistenciju policije prilikom naših viđanja sa detetom? Napominjemo da nijedan pisani trag nam nikada nije dat iako smo uvek tražili – sva komunikacija se odvijala telefonom ali nikada nisu dati nikakvi pismeni akti.

Da li se radi o pravim policajcima ili osobama koje to nisu (obučeni u policijske uniforme).

Zato Vam upućujemo NAJHITNIJU MOLBU da zaustavite dalju torturu, neopisivo uznemiravanje nas kao roditelja i našeg deteta i da sprečite dalje posledice opasne po život i zdravlje nas i našeg deteta.

Podnosioci NAJHITNIJE MOLBE:

Otac: Ivan Trkulja
Majka: Nataša Trkulja

 

Policija Zvezdare privodi porodicu Trkulja kojima je oduzeta ćerka!? Razlog nepoznat...
Policija Zvezdare privodi porodicu Trkulja kojima je oduzeta ćerka!? Razlog nepoznat…

 

VELIKA LITIJA ĆE SE ODRŽATI U BEOGRADU U SUBOTU, 02.06.2018 ISPRED ZGRADE VLADE SRBIJE U 15.00 ČASOVA A KOJU ĆE PREDVODITI MONAH ANTONIJE ZBOG POTAPANJA SVETINJE MANASTIRA GRAČANICA ALI KOJA ĆE ISTO TAKO BITI POSVEĆENA ZA SPAS MALE M….. DETETA KOJE JE NEPRIMERENOM BRUTALNOM SILOM ODUZETA OD OBA NJENA BIOLOŠKA RODITELJA, OD NJENE MAJKE I OCA, PORODICE TRKULJA… KOJA VIŠE NIJE PORODICA BEZ SVOG DETETA…. I KOJA SA NJENOM MAMOM I TATOM NE MOŽE BITI VEĆ 8 MESECI A ZADNJA 2 MESECA NITI IH JE ČULA NITI VIDELA… KAO NI ONI NJU… NIKO VIŠE NE ZNA ŠTA JE SA DETETOM, GDE SE ONO NALAZI I U KAKVOM STANJU! IMALA JE SAMO 6 GODINA KADA JE ODVEDENA… LITIJA ĆE BITI POSVEĆENA I SVOJ ODUZETOJ I POSTRADALOJ DECI…

 

 

Global Media Planet INFO – samo se tri stvari ne mogu dugo skrivati: Sunce, Mesec i ISTINA!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JfsF6KiYdBI[/embedyt]

 

Preporučeno:

 


 

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 
Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas. 
Ako ste u mogućnosti i ako vam se dopadaju naši sadržaji podržite naš rad: PayPal

Pratite našu Facebook stranicu sa mnogo više sadržaja OVDE: Global Media

Dešavanja u realnom vremenu širom sveta možete ispratiti na našem Twitter kanalu OVDE: Global Media Plus

Vaš Global Media Planet INFO 

Global Media Planet INFO ENGLISH

*NAPOMENA: Sve sadržaje sa sajta možete pratiti na bilo kom jeziku koji odaberete klikom na zastavicu ili iz padajuće liste (na vrhu desno) – SVI JEZICI PODRŽANI

Hvala što nas pratite!

Možete podelite ovaj kao i druge članke i sadržaje sa drugima na bilo koju od postojećih svetskih mreža, putem SMS-a, mail-a, svega što trenutno postoji u informacionim i telekomunkacionim tehnologijama na samo jedan klik iz postojećeg menija ispod svakog objavljenog teksta:

 

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*