SAMO RADITI SVOJ POSAO… Piše: dr Jovana Stojković

auswitch campo de concentracion

Piše: dr Jovana Stojković

SAMO RADITI SVOJ POSAO…

„Svojevoljno, a ne prinudno lečenje koje je rezultat lekareve samovolje, to je danas pravni princip. Pacijentova odluka ima primat nad medicinskim razlozima lečenja, jer čovekova ličnost ne sme se žrtvovati nikakvim, pa ni medicinskim ciljevima. Na lečenje ne ovlašćuju lekara ni simptomi bolesti, ni medicnska indikacija, nego pristanak bolesnika“
– Prof.dr Jakov Radišić

Padoše i prvi roditelji za slobodu. Osuđeni na 15 dana zatvora zbog odbijanja vakcinacije svoje dece vakcinama koje su odobrene od ALIMS-a pregledom dokumentacije koja ima status službene tajne (član 49. Zakona o lekovima). Njihove „prestupe“ evidentirali su doktori koji ovu dokumenataciju nikada nisu videli, jer nisu ni mogli prema članu 207. Zakona o lekovima. „Prestupe“ su zatim propisno kaznile sudije, a sve prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je u suprotnosti sa Ustavom republike Srbije (član 25.)
I tako, dok nevini očevi i majke budu ležali u zatvoru, doktori, inspektori i sudije će smatrati da su samo radili svoj posao…

DA SU GOSPODA SUDIJE RADILI SVOJ POSAO, UZELI BI U OBZIR:

 1. Da Ustav republike Srbije (član 25) garantuje nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, te da je zakon o obaveznoj vakcinaciji neustavan. 
 2. Da prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda „niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili nečovečnom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju“ (član 3.) 
 3. Da je prema Povelji EU o osnovnim pravima (član 3.) svakome zagarantovan psihički i fizički integritet, a za intervencije u oblasti medicine i biologije neophodan je slobodan pristanak lica. 
 4. Da prema presudi Evropskog suda za ljudska prava od 9.7.2002., kao neželjeno lečenje, obavezno vakcinisanje ometa pravo na privatnost zagarantovano članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima. 
 5. Da Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, u članu 2., potvrđuje primat ljudskog bića čiji interesi i dobrobit imaju prednost nad samim interesom društva i nauke. 
 6. Da član 44. Zakona o pacijentima predviđa kaznu za onog ko bez pristanka pacijenta preduzme nad njim medicinske mere. 
 7. Da prema članu 8. Zakona o pravima pacijenata, pacijent ima PRAVO na sprovođenje preventivnih mera, a ne obavezu. 
 8. Da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, član 25., pacijent ima prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite uz poštovanje ljudskih prava, prava na fizički i psihički integritet ličnosti i uvažavanje moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubeđenja…

Strava u hodnicima Srpskog zdravstva! Bolnice ili Klanice? – photos + videos

DA SU GOSPODA DOKTORI RADILI SVOJ POSAO, UZELI BI U OBZIR:

 1. Da princip autonomije u medicinskoj praksi predstavlja spremnost, moralnu i zakonsku obavezu lekara da poštuje mišljenja, odluke, procene i volju pacijenta u svim segmentima medicinskog postupanja. (Uvod u medicinsku etiku, str.70.) 
 2. Da je moralno problematično polaziti od pretpostavke da je nešto za pacijenta dobro i iz toga zaključivati da bi pacijent trebalo da pristane na tretman. (Uvod u medicinsku etiku, str.72.) 
 3. Da prodiranje prava u područje medicinskog morala i etike, ne znači uvek i ojačavanje morala i etike, pravo ih katkad i anulira (Uvod u medicinsku etiku, str.72.) 
 4. Da Ženevska deklaracija (osavremenjena Hipokratova zakletva) navodi da „ni pod pretnjom neću koristiti medicinska znanja tako da kršim ljudska prava ili ugrožavam građanske slobode“. 
 5. Da Internacionalni kodeks lekarske etike obavezuje lekara da poštuje pravo kompetentnog pacijenta da prihvati ili odbije lečenje. 
 6. Da Internacionalni kodeks lekarske etike obavezuje lekara da pruža stručnu pomoć sa potpunom moralnom i profesionalnom nezavisnošću. 
 7. Da je prema Kodeksu lekarske etike Srbije, lekaru zagarantovano pravo da slobodno i samostalno odlučuje o delikatnim pitanjima vezanim za ljudsko zdravlje i život. 
 8. Da prema Osnovnim etičkim načelima Etičkog odbora RS, član 3., medicinski profesionalci obavljaju svoje zanimanje prema svojoj savesti, načelima medicinske etike i načelima čovečnosti, kao i da ne treba da se drže načela, propisa ili uputstava koji su nespojivi sa njihovim zadacima i za čije sprovođenje oni ne mogu da odgovaraju. 
 9. Da prema Osnovnim etičkim načelima Etičkog odbora RS, članu 7., medicinski profesionalci ne treba da učestvuju u činu lišavanja slobode. 
 10. Da prema Osnovnim etičkim načelima Etičkog odbora RS, članu 9. lekar ima pravo da odbije svaki pokušaj pritiska od strane kolega, pacijenata ili drugih lica ukoliko protivreče etičkim principima, profesionalnim dužnostima i zakonu. 
 11. Da prema Kodeksu profesionalne etike LKS, članu 30. koji govori o prinudnim medicinskim intervencijama, nema pomena prisilne vakcinacije koja se, evidentno, sprovodi u Srbiji. 
 12. Da prema Kodeksu profesionalne etike LKS, članu 45., za svaku intervenciju nad maloletnim licem potreban je pismena saglasnost roditelja, a da lekar može da interveniše bez saglasnosti samo u hitnim slučajevima.

Danas u Srbiji, raditi svoj posao, znači slušati šta naredi vlast. Za bolji ručak, moraš biti čuvar logora.
Ipak, ideja o slobodi traje duže od svakog varenja.
Zato je potrebno samo da roditelji rade svoj posao…

Dr Jovana Stojković,
UG “Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju”

 

Samo raditi svoj posao - Children of Aushwitz
Samo raditi svoj posao – Children of Aushwitz

https://www.facebook.com/VakcineINFO/posts/1307601086016102

 

NAJČITANIJE: 

DR JOVANA STOJKOVIĆ SA DEVET PITANJA BACILA VAKCINAŠKI LOBI NA KOLENA! – VIDEO NAŠE HEROINE

Vrhovni sud pravde Evropske unije presudio da vakcine uzrokuju bolesti! VAKCINAŠKI LOBI U NEVERICI: Vrhovni sud Evropske unije presudio da vakcine uzrokuju bolesti!

Preporučeno:

 

Samo tri stvari se ne mogu dugo skrivati … Sunce, Mesec i ISTINA!

Global Media Planet INFO

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 

Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas

Vaš Global Media Planet INFO

Hvala! 

Podeli ovaj članak sa drugima

DMCA.com Protection Status

 


Facebook Comments

1 Comment

 1. Moje pitanje za protivnike vakcinacije je da li svojoj deci nikad nisu dali nijednu vakcinu od rodjenja? Ako jeste, onda sedite dole i pokrijte se usima jer sve sto pisete pada u vodu. Od kada su u upotrebi vakcine su spasile na desetine miliona zivota. Logicno je ocekivati da postotak spasenih ne moze biti 100%. Nigde se to ne moze ocekivati tako da ne pricate gluposti u vezi stetnosti vakcina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*