Zastava i grb Srbije se menjaju? Pogledajte predlog za promenu vizuelnog identiteta države (FOTO)


Zastava i grb Srbije se menjaju? Pogledajte predlog za promenu vizuelnog identiteta države (FOTO)

Koncept vizuelnog identiteta Republike Srbije

Novi simbol Srbije predstavlja bela rozeta sa osam latica, postavljena simetrično na plavoj pozadini zastave, koja je simbol mirnog neba.

Grafički dizajner i veksilograf Vladan Pavlović kreirao je novi izgled zastave Srbije, odnosno koncept novog vizuelnog identiteta naše zemlje.

https://www.facebook.com/identitetRS/posts/1918409465084747

Vizuelni Identitet Republike Srbije
Vizuelni Identitet Republike Srbije

Rozeta svojim izgledom i položajem simboliše jedinstvo, mir i stabilnost, a različitim laticama dinamičnost multikulturalnog i tolerantnog društva. Svojom drevnom simbolikom predstavlja sunce, zvezdu, život, i svojom cvetnom ornamentikom prirodu.

Autor je u svom rešenju zadržao sve tri panslovenske boje sa postojeće zastave Srbije. Radi bolje identifikacije je povećao plavu površinu na zastavi, jer smatra da je teško zapamtiti kojim redosledom idu boje na trenutnoj zastavi, kao i razlikovati ih od sličnih zastava drugih država.

Foto: Vladan Pavlović
Foto: Vladan Pavlović

– Plavom bojom se stavlja akcenat na zastavi i tako lakše pamti. Ovom promenom zastava postaje i jedinstvena u svetu. Zbog veće plave površine, simbol se bolje ističe – objašnjava Pavlović.

Pavlović kaže da je bio inspirisan neadekvatnim načinom predstavljanja identiteta naše države, njenih gradova, opština i regiona, a projekat je uradio u saradnji sa dizajnerima, umetnicima, i anketiranim građanima Srbije.

Zastava Srbije isto kao i građani PREGAŽENA na televizijama sa nacionalnom frekvencijom

– U današnjem dobu je postalo uobičajeno da se redizajniraju zastareli identiteti gradova, opština, regiona, pa i država, jer to pomaže boljem povezivanju građana sa identitetima, državnim organima i administracijama, i razumevanju simbolike obeležja, sa prostijim i redefinisanim dizajnom. Trenutno stanje državnih oznaka je prilično loše, sa previše elemenata i detalja, kiča, promašenih i neprikladnih simbola i slika koje su najčešće neustavne. Potreban je veliki rad profesionalaca na ujednačavanju koncepata i dizajna za sva državna obeležavanja – smatra Pavlović.

Foto: Vladan Pavlović
Foto: Vladan Pavlović

On objašnjava da Srbija ima dugu heraldičku tradiciju koja potiče od Vizantijskog carstva, i koristi simbole hrišćanstva. Najviše se koriste ocilot (ognjilo, srpski krst), ljiljan, i simboli monarhije i carstva kao što su dvoglavi orao, kruna, kraljevski plašt i slično.

– U novom dobu ovakva srednjovekovna heraldika svojom simbolikom ne predstavlja savremeno tolerantno i multikulturalno društvo, jer Srbija je sekularna i demokratska republika po Ustavu Srbije. Inovacija je ključna u razvijanju Srbije, a identiteti treba da su uvek u skladu sa vremenom u kojem živimo. Tradicije srpskog naroda je nemoguće ovom promenom izgubiti, već samo nadograditi – mišljenja je Pavlović:

Foto: Vladan Pavlović
Foto: Vladan Pavlović

– Srbija ima dugu tradiciju u ornamentici, koja se najviše može videti u arhitekturi i slikarstvu, kao i u odevnim i upotrebnim predmetima, ukrašenim knjigama… Česti su ornamenti cveća i biljnih uvoja i prepleta, među kojima je ovaj simbol rozete najkorišćeniji u svojim različitim stilovima.

Foto: Vladan Pavlović
Foto: Vladan Pavlović

Prema njegovim rečima, zastave su ranije služile za vojnu koordinaciju na bojnom polju, stoga su morale da ostave snažan utisak i da se brzo prepoznaju iz daljine, sa jasnim bojama i simbolima.

On kaže i da je NAVA – veksilološko udruženje, učvrstilo je principe koji definišu dobar dizajn zastave, a koje naša trenutna zastava ne ispunjava:

Foto: Profimedia/Alamy
Foto: Profimedia/Alamy

1. Mora da bude jednostavna, da se može nacrtati i iz memorije (trenutna zastava ima previše detalja zbog grba)
2. Da ima značajnu simboliku (ima previše simbola koji nisu relevantni za demokratsku i sekularnu republiku)
3. Dve do tri boje (zastava ima pet boja)
4. Bez teksta i grbova (ima i grb i ocilot sa četiri slova С)
5. Jedinstvena i srodna (naša zastava je slična sa drugim zastavama sa panslovenskim bojama – trobojkama, i simbolima kao što su dvoglavi orao, kruna…).”

Source: Designed.rsCafe.ba, Telegraf.rs

Šta da kažemo osim bruka i sramota i još jedno teško poniženje Srbije. Goga bi uradila to kako treba a NIKAD u simbolima toalet papira jer se jelte tako lakše briše. Ako je ovo dizajn i ako ovo treba da predstavlja vizuelni identitet Srbije onda da ne čekamo mnogo i odmah pređemo na klinasto pismo i iskazivanje vizuelnog identiteta crtanjem po pećinama. Baš onako prilgađeno vremenu u kojem živimo zahvaljujući ujedinjenim “političarima” i tobože “narodnim poslanicima” koji su se svojski potrudili da nas ekspresno vrate ne u mračni srednji vek već u pećinsko doba.

UOČI RAZLIKU

 

Prenosimo sa: Designed.rs Udruženje Srpska Dizajn Platforma – Designed | Association Serbian Design Platform – Designed – Nasmejte se i vi – Paleolitska umetnost iliti Pećinsko slikarstvo

Koncept vizuelnog identiteta Republike Srbije

Šta podrazumeva identitet jednog grada, države ili regije?

Koliko je adekvatno predstavljen identitet Republike Srbije i šta on zapravo predstavlja? Predstavljamo vam predlog vizuelnog identiteta Republike Srbije, čiji je autor grafički dizajner i veksilograf Vladan Pavlović.

Godinama unazad, svedoci smo inicijativa koje su naraciju gradova, regija i država pretočile u vizuelni jezik simbola i parola. Mladi dizajneri kao i eminentni predstavnici struke, jednako se upuštaju u stvaranje novih vizuelnih identiteta kako svetskih metropola poput NjujorkaAmsterdama i Berlina, tako i PortoaBolonje i Pistoje, ili pak Novog Sada kao EU prestonice kulture 2021. Novi identiteti najčešće prate savremene tokove grafičkog izraza, oni su autentični, raznovrsni, jedinstveni i različiti (modularni, jednostavni, kompleksni, direktni), a možda ipak i veoma slični jedni drugima.

Ovi novi-stari identiteti najčešće se dele na institucionalne grbove kompleksnih simbolika koje su u vezi sa nastankom nacije i svešću o pripadnosti određenoj društveno-kulturnoj grupi, i odnosne vizuelne sisteme jednostavnijeg(?) vizuelnog jezika koji prenose određene poruke vizije grada/regije/države i kolektivnog imaginarijuma njihovih građana/državljanina. Postoje međutim i mnoge inicijative koje ove jezike objedinjuju, u pokušaju stvaranja savremenih identiteta sopstvene države, među kojima su i manje ili više uspešna (odnosno implementirana) rešenja hrvatskih i slovenačkih dizajnera.

Inspirisan neadekvatnim načinom predstavljanja identiteta naše države, njenih gradova, opština i regiona, grafički dizajner i veksilograf Vladan Pavlović kreirao je koncept vizuelnog identiteta Republike Srbije.

Projekat je urađen u saradnji sa dizajnerima, umetnicima, i anketiranim građanima Srbije, sa namerom da se pokrene inicijativa za promenu državnih identiteta Republike Srbije, koji nisu u skladu sa trenutnom politikom i kulturom naše države.

“U današnjem dobu je postalo uobičajeno da se redizajniraju zastareli identiteti gradova, opština, regiona, pa i država, jer to pomaže boljem povezivanju građana sa identitetima, državnim organima i administracijama, i razumevanju simbolike obeležja, sa prostijim i redefinisanim dizajnom. Trenutno stanje državnih oznaka je prilično loše, sa previše elemenata i detalja, kiča, promašenih i neprikladnih simbola i slika koje su najčešće neustavne. Potreban je veliki rad profesionalaca na ujednačavanju koncepata i dizajna za sva državna obeležavanja.

Srbija ima dugu heraldičku tradiciju koja potiče od Vizantijskog carstva, koristeći simbole hrišćanstva, među kojima su najkorišćenjiji ocilot (ognjilo, srpski krst), ljiljan, i simboli monarhije i carstva kao što su dvoglavi orao, kruna, kraljevski plašt i slično. U novom dobu ovakva srednjovekovna heraldika svojom simbolikom ne predstavlja savremeno tolerantno i multikulturalno društvo, jer Srbija je sekularna i demokratska republika po Ustavu Republike Srbije.

Heraldika se provlači i kroz druge državne identitete srpske infrastrukture, uključujući gradove, opštine, vojsku… iako su mnogi nedavno napravljeni koristeći heraldiku, ali bez istorijske tradicije obeležavanja.

Inovacija je ključna u razvijanju Srbije, a identiteti treba da su uvek u skladu sa vremenom u kojem živimo. Tradicije srpskog naroda je nemoguće ovom promenom izgubiti, već samo nadograditi. Postavimo dobar primer napredka generacijama koje dolaze, i učvrstimo bolji i iskreniji osećaj pripadnosti identitetu Srbije.

Novi simbol Srbije predstavlja bela rozeta sa osam latica, postavljena simetrično na plavoj pozadini zastave, koja je simbol mirnog neba. Rozeta svojim izgledom i položajem simboliše jedinstvo, mir i stabilnost, a različitim laticama dinamičnost multikulturalnog i tolerantnog društva. Svojom drevnom simbolikom predstavlja sunce, zvezdu, život, i svojom cvetnom ornamentikom prirodu.

Srbija ima dugu tradiciju u ornamentici, koja se najviše može videti u arhitekturi i slikarstvu, kao i u odevnim i upotrebnim predmetima, ukrašenim knjigama… Česti su ornamenti cveća i biljnih uvoja i prepleta, među kojima je ovaj simbol rozete najkorišćeniji u svojim različitim stilovima.

Primeri inspiracije za simbol:

 • 1. Ornament sa izložbe „Osvežavanje memorije: ornamenti srpskih srednjovekovnih fresaka“
 • 2. Freska, Car Dušan Nemanjić sa caricom Jelenom, Lesnovo, 14. vek
 • 3. Ornament sa postave ogrtača Svetog Sergija, Crkva Svetog Nikite, 14. vek
 • 4. Mozaik u priprati manastira Manasije, 15. vek
 • 5. „Prolog stihovni za letnju polovinu godine“, Narodna Biblioteka Srbije, 1566. god.
 • 6. Ornamenti na narodnoj nošnji, Etnografski muzej u Beogradu

Zastave su ranije služile za vojnu koordinaciju na bojnom polju, stoga su morale da ostave snažan utisak i da se brzo prepoznaju iz daljine, sa jasnim bojama i simbolima. NAVA – veksilološko udruženje, učvrstilo je principe koji definišu dobar dizajn zastave, a koje naša trenutna zastava ne ispunjava:

 • 1. Mora da bude jednostavna, da se može nacrtati i iz memorije
  (trenutna zastava ima previše detalja zbog grba)
 • 2. Da ima značajnu simboliku
  (ima previše simbola koji nisu relevantni za demokratsku i sekularnu republiku)
 • 3. Dve do tri boje
  (zastava ima pet boja)
 • 4. Bez teksta i grbova
  (ima i grb i ocilot sa četiri slova С)
 • 5. Jedinstvena i srodna
  (naša zastava je slična sa drugim zastavama sa panslovenskim bojama – trobojkama, i simbolima kao što su dvoglavi orao, kruna…).”

Autor je u svom rešenju zadržao sve tri panslovenske boje sa postojeće zastave Srbije. Radi bolje identifikacije je povećao plavu površinu na zastavi, smatrajući da je teško zapamtiti kojim redosledom idu boje na trenutnoj zastavi, kao i razlikovati ih od sličnih zastava drugih država. “Plavom bojom se stavlja akcenat na zastavi i tako lakše pamti. Ovom promenom zastava postaje i jedinstvena u svetu. Zbog veće plave površine, simbol se bolje ističe.”

“Naša tradicija, kao bitan element komunikacije, utiče na identifikaciju zajednice, ali ako se kritički ne preispituje, dovodi do toga da se živi u prošlosti, i narod kao takav ne može da progresira, i bude u skladu sa savremenim dobom. U intenzivnim društvenim promenama se kroz kulturu može zadržati tradicija, ali i uobličiti tako da koristi budućim naraštajima, sa iskrenim civilizacijskim vrednostima, i tako ispravno vodi napred progres srpskog društva.

Većina državnih obeležja, iako su istorijski tradicionalna, su danas zbog svoje simbolike neustavna. Potrebno je zato promeniti i državnu himnu, koja je religiozne prirode.

Trenutno se sa svojim vizuelnim identitetom predstavljamo svetu kao narod predvođen autokratskim i pravoslavnimvođama, jer to simboliše naša heraldika. Potrebno je uspostaviti novu komunikaciju, baziranu na idejama mirademokratije i tolerantnosti, koju simbol srpska rozeta predstavlja. Potrebno je uspostaviti iskrenu komunikaciju i identifikaciju sa Srbijom, regionom i svetom.

Ceo projekat možete pogledati na zvaničnoj internet stranici projekta, kao i pratiti na Facebook strani.

Izvor: Designed.rs

Napisaše sve ovo iz Designed.rs i ostaše živi… Identično sa najskupljim sajtom na planeti Zemlji Olivera Dulića “Očistimo Srbiju” (do poslednjeg dinara naravno a koji je ispraznio budžet dok je njegova vrednost bila cca 50€ i koji je bio u funkciji čitava dva dana ako ne i malo duže. Za izradu sajta bila je angažovana potpuno nepoznata “agencija” iz Niša otvorena dan pre, verovatno od samog Dulića. Sajt je imao jednu i po stranicu, prva nije bila u funkciji a druga se nije dala otvoriti. Osim što je bio bušan na sve strane mogao je služiti i kao Live Chat s obzirom da je svako mogao da uđe i da ga uređuje po svom nahođenju). Naravno da su očistili Srbiju ali čiste je i dalje bez stajanja, bez pravne regulative, bez milosti.

Mogu sve ovo da pričaju magarcima ali ne i onima iz struke. Jedan osrednji logo za malu firmu u US nije ispod 100.000 $US da ne kažemo 100.000 američkih dolara. Vizuelni identitet je ozbiljna materija i osim volje da se otmu pare ojađenih građana i poreskih obveznika Srbije potrebna su znanja, veštine i neiscrpna mašta ali ne u obliku toalet papira pa još i podvučeno žutim… mada je kolorit sveprisutan u svim bojama duge. U svakom slučaju nakon ovog “posla” “autor” i ekipa mogu da idu na Maldive da kupe još koje ostrvo jer tako će biti u mogućnosti.

Ko stoji iza ovoga?

Redakcija

 • KREATIVNI DIREKTOR / CREATIVE DIRECTORSlobodan Jovanović
 • GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR IN CHIEFIvana Srdanović
 • IZVRŠNI UREDNICI / EXECUTIVE EDITORVišnja Jovanović, Ana Radovanović
 • Direktor projekta Packtivity / Packtivity Project Director Dušan Vulović
 • SPECIJALNI SARADNICI / SPECIAL CONTRIBUTORSJana Oršolić, Relja Bobić
 • TEHNIČKI DIREKTOR / CHIEF TECHNICAL OFFICERĐurica Sajc
 • DIZAJN I RAZVOJ BETA VERZIJE / DESIGN AND DEVELOPMENT OF BETA VERSIONNikola Arežina
 • PROGRAMERI I RAZVOJ SAJTA / WEB DEVELOPERSIna Rančić, Vladimir Ilić, Mlađan Antić, Dušan Jeremić, Boško Kuzmanović, Dušan Petković
 • SARADNICI / CONTRIBUTORS
  Nikoleta Marković, Valentina Brković, Ladina Ingold, Milica Blagojević, Predrag Marković, Tamara Pešić, Ana Kostić, Isidora Nikolić, Stefan Unković, Timothy Collins, Hristina Papadopulos, Tijana Blažević, Vasilije Perović, Slaviša Savić, Dejan Vukelić, Robert Matić, Aleksandra Đurica, Mirjana Milošević, Irena Inumaru, Iva Piper, Jelisaveta Obradović, Tanja Đorđević, Danica Radeka Staničić, Vuk Đuričković, Lazar Šestović, Dragana Trgovčević, Katarina Popović, Anja Kostić, Ana Novaković, Ljudmila Stratimirović, Irena Kilibarda, Belja Nemanja, Ena Baćanović – Ruby Soho, Saša Arsić, Marija Bulatović, Dragana Milićević, Miloš Matović, Jordan Cvetanović, Igor Vidović, Marija Skoko, Slobodan Hrnjak, Dunja Jovanović, Goran Anđelković, Milena Stefanović Sajc, Ana Mikic D'Apuzzo, Teodora Stojković, Sofija Stanković, Lorenco Murđa, Dina Karadžić.

Kontakt

 • Designed.rs
 • Carice Milice 3
 • 11000 Beograd, Srbija
 • Tel./Fax +381 11 30 34 900
 • Mob. +381 63 77 25 250
 • PIB 106456416
 • info@designed.rs

 

Preporučeno:

Samo tri stvari se ne mogu dugo skrivati … Sunce, Mesec i ISTINA!

Global Media Planet INFO

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 

Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas

Vaš Global Media Planet INFO

Hvala! 

Podeli ovaj članak sa drugima

DMCA.com Protection Status

 


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*