Ustavni Sud: Pravo na dom je osnovno ljudsko pravo zajemčeno članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Ustavni Sud konačno prelomio: Pravo na dom je osnovno ljudsko pravo zajemčeno članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Ustavni sud Srbije usvojio je ustavnu žalbu Dobrile Petrović, koju su izvršitelji iselili iz stana u Njegoševoj ulici na Vračaru 2017. godine. Ovo može značiti da će sudovi u budućnosti morati da uzmu u obzir pravo na dom kada odlučuju o iseljavanju ljudi na ulicu. 

 
U odluci Ustavnog suda se navodi da se usvaja ustavna žalba i utvrđuje da je presudom Apelacionog suda u Beogradu povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na poštovanje doma, zajemčeno članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Spor se vodio oko stanarskog prava i prava na zakup stana u kome je Dobrila živela sa porodicom 45 godina, ali niži sudovi nisu uzeli u obzir pravo na dom, kada su doneli odluku da Dobrila ne može naslediti pravo na zakup od svog pokojnog supruga. U odluci Ustavnog suda navodi se: „Ustavni sud je navode ustavne žalbe najpre cenio sa stanovišta istaknute povrede prava na poštovanje doma iz člana 8. Evropske konvencije.” 

 

Dobrilu Petrović je sa ćerkom i unucima 2017. godine iselila izvršiteljka Mirjana Dimitrijević uz prisusvo velikog broja policajaca, kao i bravara i socijalnih radnika. Iseljenje su pokušali da spreče građani, koji su držali u blokadi ulicu skoro čitav dan, ali je u večernjim časovima porodica ipak primorana da napusti stan. 

 

Dobrila je tada tvrdila da je policija nasilno upala u njen dom, kao i da je socijalna služba pretila oduzimanjem dece, ukoliko ne izađu iz objekta, pa je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju javnosti i medija. 

 

Više od dve godine kasnije odlučeno je o ustavnoj žalbi, kojom se poništava odluka Apelacionog suda, čime presuda po kojoj je porodica Petrović iseljena gubi pravosnažnost. 

 

Dobrila Petrović: „Ovo je za mene jedna velika pobeda posle trinaest godina mučenja i materijalnog i zdravstvenog iscrpljivanja. Ja sam beskućnik i mene hrane društvene mreže, trenutno primam samo 12 hiljada od penzije, jer su ostalo troškovi izvršenja. Očekijem da se ovo brzo reši i da postanem nosilac stanarskog prava posle smrti moga muža. Sudski troškovi i troškovi izvršiteljke su 580.000 hiljada dinara, plus kamate sa troškovima kamiona i selidbama, a i zakupi, to sve mora da se vrati.” 

 

Ovom odlukom Ustavnog suda se otvaraju brojna pitanja, poput toga čija je odgovornost bila da vodi računa o Evropskoj konvencji o ljudskim pravima, kao i kakav će ovo uticaj imati na ovakve slučajeve u budućnosti. 

 

Nova ekonomija je razgovarala i sa profesorkom prava Vesnom Rakić Vodinelić i advokaticom Jelenom Pavlović, koje su nam pojasnile odluku suda i njeno značenje. 

 

VESNA RAKIĆ VODINELIĆ: “PRESEDENT KOJI TREBA DA UTIČE NA PROMENU PRAKSE” 

“Vrlo dobro je to što je i Ustavni sud počeo da priznaje pravo na dom.”To je pravo koje je priznato na osnovu člana 8. Evropske konvencije i ta odredba se dosta dugo primenjuje u svim državama, uključujući i naše susede, najviše je ovakvih odluka, gde se poziva na pravo na dom,  koliko je meni poznato, doneto u Hrvatskoj.” 
Foto: Media Centar Beograd
Foto: Media Centar Beograd

Može li se sada tražiti protivizvršenje? 

“Izvršne isprave više nema, jer je poništena odluka Apelacionog suda, postoji samo prvostepena presuda, koja nije pravnosnažna i može se tražiti protivizvršenje.” 

Kako će ova odluka Ustavnog suda uticati na buduće slučajeve? 

“Kada su u pitanju izvršenja koja su u toku, svaki se gleda za sebe, pa ova odluka ne znači da svi oni koji su bili u sličnoj situaciji mogu da traže protivizvršenje, nego moraju da se koriste svim pravnim sredstvima pred Kasacionim i Ustavnim sudom, a ako to ne pođe za rukom onda i pred sudom za ljudska prava.” 

 

A u slučaju suđenja koja su u toku?

“Sve je to moralo da bude uzeto u obzir i ranije. Ja sam videla nekoliko presuda Apelacionih sudova gde je uvaženo pravo na dom i odbijeni su zahtevi za iseljenja, sa obrazloženjem da je to jedini dom. Ova odluka je svakako jedan presedent koji treba da utiče na promenu prakse.”

 

JELENA PAVLOVIĆ: SA IZBACIVANJEM LJUDI NA ULICU SE MORA USPORITI 

“Ovaj period tranzicije je bio veliki šok za stanovništvo i kod nas su se ta iseljavanja dešavala prebrzo, tako da je moj prvi utisak, kada sam pročitala presudu, bio da je ovo usporavanje tog procesa izbacivanja ljudi na ulicu, zato se i taj institut prava na dom počinje spominjati u presudama.” 

Foto: Media centar Beograd
Foto: Media centar Beograd

Šta ova odluka znači u konkretnom slučaju? 

“Ova odluka u slučaju Petrović znači da je presuda apelacije ukinuta, a time je i pravna posledica otklonjena i odluka više nije pravnosnažna. Ja se nadam da će ova presuda dovesti do jedne šire posledice, a to je da se sa izbacivanjem ljudi na ulicu mora malo usporiti, čak i kada su u pitanju dugovanja prema bankama. Takođe, važno je pitanje srazmernosti i opravdanosti, da li je baš nužno nekoga iseliti ili se to može nadoknaditi opterećenjem penzije ili prodajom pokretne imovine. Treba uzeti u obzir da li neko ima gde da ode, da li je u pitanju jedini dom, emotivne veze, dužina boravka i tako dalje.” 

 

Šta se dešava sa troškovima, koji se i dalje naplaćuju Dobrili?

“Ovde se mora ići na protivizvršenje, jer je pravni osnov otpao. Kada je doneta pravnosnažna presuda tada je dospelo da se plati potraživanje, koje je nastalo tokom postupka, a tu su i troškovi izvršenja. Nema prakse oko toga ko je njih dužan da plati, ali je adresa verovatno izvršni poverilac, jer je on na neki način uzrokovao sve troškove. Izvršnost te presude je sada de fakto ukinuta, što znači da onaj koji je bilo šta stekao na osnovu te odluke mora da vrati.”

 

V.Vuksanović
Nova Ekonomija – budite pravovremeno informisani – pročitajte aktuelne, najnovije i korisne vesti: Nova Ekonomija

 

U svetu lažnih vesti, nikada nije postojala veća potreba za kvalitetnim novinarstvom. Naša Misija je da pružimo najnovije i relevantne vesti iz ljudske perspektive. Ali to ne možemo bez vas.

Za razliku od mnogih drugih – želimo da naše novinarstvo bude potpuno slobodno i što je moguće otvorenije. Izlazak naših članaka, održavanje sajtova kao i celokupne strukture, zakup hostinga, domena kao i ostalih troškova zahteva mnogo vremena, novca i napornog rada. Niko ne objavljuje članke i vesti na način kako mi to radimo, dakle potpuno nezavisni od bilo kojih struktura moći, interesnih grupa ili pak pojedinaca, pa nam pomozite da tako nastavimo i dalje.

Vaša mesečna podrška će napraviti razliku. Hvala vam. 

PayPal

Global Media Planet INFO – vesti o pravom svetu oko nas

Preporučeno:

Samo tri stvari se ne mogu dugo skrivati … Sunce, Mesec i ISTINA!

Global Media Planet INFO

 

Podržite rad našeg portala. To možete učiniti OVDE: PayPal-Me 

Budite sa nama jer smo mi tu zbog vas

Vaš Global Media Planet INFO

Hvala! 

*Prilikom prenošenja tekstova, članaka, video, audio snimaka, fotografija kao i ostalog materijala, citiranja istih u kompletu ili u delovima obavezno navesti izvor uz link prema izvoru.  

Podelite ovaj članak sa drugima!

DMCA.com Protection Status


Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*